Aldri mer 9 april?
Norge er et langt og rikt land som kan og vil bli utsatt for flere kriser og katastrofer i framtiden. Det er derfor viktig at vi til en hvert tid har et stabilt demokrati, et solid forsvar og en sterk totalberedskap. Bilde er fra Seiland nasjonalpark.
Foto: Torgrim Halvari

Aldri mer 9 april?

For 81 år siden opplevde vår nasjon og vårt demokrati å bli angrepet av fascistiske krefter. Angrepet fikk den følgen at Norge i 5 år opplevde hva det vil si å ikke ha bestemmelsesrett over eget land og folk. Okkupasjonen viste oss også at man aldri kan være godt nok forberedt på en katastrofe. Derfor er det viktig at vi som nasjon hele tiden jobber for å ha en best mulig beredskap når kriser oppstår.
Publisert: 2021.04.09
Torgrim Hermansen Halvari

Det siste året har vi alle blitt satt på prøve. Nasjonen og det internasjonale samfunnet har opplevd hva det vil si å leve i unormale tider. Vi har opplevd et uår av de få og gjennom det blitt minnet om hvor viktig det er å ha et stabilt og velfungerende demokrati. 

Hvorfor er det så viktig å huske krigsårene 1940-1945? 

Gjennom disse fem årene lærte vi hvor mye et velfungerende demokrati og et sterkt nasjonalt forsvar har å si for råderett over eget land. Vi lærte også at demokratiet kan misbrukes og bli til et «monster» om ikke alle demokratiske prosesser er velfungerende. De fem årene lærte oss i ettertid å bygge et stabilt forsvar og et demokrati som kan takle kriser som den pandemien vi nå opplever.

NOF jobber ikke kun for sine medlemmer, men også for et godt norsk forsvar. Et forsvar som en viktig del av det demokratiet vi skapte etter krigen. Et demokrati som ga muligheter til bygge opp en sterk økonomisk ryggrad ved å utnytte våre nasjonale naturressurs på best mulig måte, slik at de verdiene vi har ble en gode for hele nasjonen og ikke bare en berikelse for noen få.

Uten et solid demokrati og et nasjonalt forsvar som var i takt med tiden kunne ting vært annerledes og Norge ville ikke vært den velferdsstaten det er i dag.

Det er derfor viktig at vi også i disse vanskelige tider tar lærdom og bruker den erfaringen vi nå får til å styrke demokratiet, rette opp eventuelle svakheter og ta med lærdommen slik at vi også i framtiden har et demokrati og et forsvar som er best mulig rustet for den neste krisen.

Kriser vil alltid komme, vi vet ikke hva, når eller hvordan de kommer, men de kommer. Det har pandemien vist oss. Derfor er det viktig at vi er rustet slik at vi har en best mulig totalberedskap for fremtidige kriser og katastrofer. I 1940 var ikke ressursene god nok. 

Selv om vi gjennom mange år har en «stille» periode, kan vi ikke hvile. 

Demokrati, forsvar og den totale beredskapen må til en hver tid være skjerpet. Vi er et rikt land, beredskap må ikke være en «sparepost» i politikernes budsjett. Vi bør til en hver tid ha de ressursene vi som nasjon trenger for å være forberedt så godt det lar seg gjøre på neste krise.

NOF jobber for en god totalberedskap, for det beste for forsvar, nasjon og folk. 

Aldri mer 9. april 1940.

Forrige        74 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå