Alliert trening bidrar til millioninntekter

Alliert trening bidrar til millioninntekter

I romjulen ankommer de første skipene med utstyr. Få dager senere er 950 soldater på plass i Åsegarden.
Publisert: 15.11.27
HARSTAD: Dermed vil nok en kontingnt britiske og nederlandske marinestyrker sette sitt preg på byen, og bidra med millioninntekter til harstadsamfunnet.
Men dersom forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen får gjennomslag for sine planer som ligger i Fagmilitært råd(FMR), kan dette bli siste året med alliert trening i regionen.
Merkelig

Det mener sjef Alliert Treningssenter(ATS), oberstløytnant Trond Thomassen, tillitsvalgt for Norges Offisersforbund Bjørn Tore Wolll, og tillittsvalgt ATS Åsegarden, Arild Lyche, i så fall vil være en grov nedprioritering av vårt ansvar overfor våre allierte styrker.

– Paradokset er at det i forsvarssjefens fagmilitære råd står at vi skal styrke Hæren. Da blir det etter vårt syn merkelig at man foreslår å legge ned dette tilbudet. Bare det at man tenker på å fjerne mulighetene for å drive alliert trening i Åsegarden, er å gå i feil retning og bidrar til å sende signaler til våre allierte om at de ikke lenger er ønsket i regionen.

– Så lenge vi bygger vårt forsvar på alliert støtte, er vi totalt avhengige i forhold til et eventuelt angrep fra øst, å ha styrker som har øvd vintertrening under forhold som vil møte dem her nord, mener de tre.

Luksushotell

De stiller seg også undrende til kostnadsberegningene som legges til grunn i FMR`en for å sette Åsegarden leir i den stand som kreves til forlegging av soldatene. – I forhold til nødvendig og påkrevd HMS- standard er behovet for investeringer 70 millioner kroner. Dersom behovet for investeringer, som i FMR-rapporten er satt til 700 millioner, blir gjennomført vil det bety en standard som på et luksushotell, noe ingen av brukerne har krevd.

– Vi lurer også på hva som har skjedd siden 2011 i forhold til kostnadsøkningen, som da ble stipulert til cirka 80 millioner, altså nesten en tidobling, men vi får ikke svar på dette når vi spør, sier Thomassen, Woll og Lyche.
80-100 milloner

De peker også på den store samfunnsøkonomiske gevinsten som aktiviteten ved ATS fører med seg.
- Kontigenten på 950 mann som kommer til Åsegarden like over nyttår, er den største siden 2009.
- I tillegg kommer det 400 mann som skal forlegges på Evenes. Totalt vil disse legge igjen et sted mellom 80-100 millioner kroner i form av innkjøp av drivstoff, ferskvarer, vask og renhold, transporttjenster, leiebiler, hotell, restaurant- og utelivsbransjen, og ikke minst til sportsutstyr.
- Dette er omsetning som i stor grad legges igjen i harstadsamfunnet, og som vil forsvinne dersom ATS legges ned i Åsegarden.

Politiet og KJK

- I tillegg kan vi i perioder stille leiren til disposisjon i forhold til innkvartering ved større arrangementer i Harstad, noe vi blant annet gjorde under årets Arctic Race og Bakgården.
- Og sist, men ikke minst, brukes leieren flere uker hvert år av både politiet og Kystjegerkommandoen i treningssammenheng, forteller oberstløytnant Thomassen.
De tre stiller seg således uforstående til gevinsten man mener å oppnå ved å legge ned aktiviteten i Åsegarden.
– Vi fratar våre allierte et treningstilbud de har benyttet seg av i mange år og som de ikke får maken til andre steder. Og vi svekker ikke bare vår egen, men også NATOs forsvarsevne i nord, mener de.

Perfekt beliggenhet

Captain Steven Rowland og Captain Marty Page fra Royal Marines har mange års erfaring gjennom vintertrening i Åsegarden, og mener området egner seg perfekt til deres formål.
– Strategisk perfekt beliggenhet i forhold til havnefasiliteter, flyplass og ikke minst værforhold og treningsfasiliteter. Kan ikke ønske oss noe bedre enn dette, sier de to britene.
Forrige        360 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå