Antall krigsskoleplasser opprettholdes

Antall krigsskoleplasser opprettholdes

NOF ble mandag klar over at Hæren hadde fått pålegg om å kutte i antall plasser på Krigsskolen for sommerens opptak fra 78 til 36. NOF tok dette opp med FST/P på tirsdag og uttrykte vår sterke bekymring. Vi fikk i går nye signaler om at kuttet var reversert.
Publisert: 2011.03.10

NOF ble mandag klar over at Hæren hadde fått pålegg om å kutte i antall plasser på Krigsskolen for sommerens opptak fra 78 til 36. NOF tok dette opp med FST/P på tirsdag og uttrykte vår sterke bekymring. Vi fikk i går nye signaler om at kuttet var reversert.

NOF fikk mandag informasjon om at inntaket til Krigsskolen var kuttet fra 78 til 36 elever for opptaket høsten 2011. Dette etter pålegg fra FST. Konsekvensene av slikt kutt ville vært at tilnærmet ingen av de som i disse dager gjennomfører opptak ville hatt mulighet for skoleplass, siden flere av plassene allerede er låst opp.

NOF tok opp denne problemstillingen med FST/P på tirsdag. Vi uttrykte vår sterke bekymring, og fryktet at en slik avgjørelse ville medføre betydelig utfordringer for Hæren flere år fremover. Vi registrer og at andre befalsorganisasjoner tok dette opp i etterkant.

Vi fikk i går signaler om at denne beslutningen var reversert. NOF mener dette var en klok og riktig avgjørelse i denne saken, og berømmer forsvarsledelsen for rask handling.

Forrige        1030 av 1453        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå