Arbeidet med pensjon for personell med særaldersgrense
- Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i fremtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. (Formulering i avtale om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars 2018)
Forsvaret

Partene er enig om ny forhandlingsfrist for personell med særaldersgrenser

Tjenesten i Forsvaret medfører lange arbeidsdager, hardt arbeid, ubekvemme forhold på trening og øvelser, oppdrag innenlands og utenlands, risikofylte operasjoner og mye tid borte fra familien. Dette er bla bakgrunnen for at militært personell har 60 års særaldersgrense. Etter planen skulle ny regler være på plass innen 1. november men ble utsatt til 1. februar. Ifm skifte av statsråd i ASD er forhandlingene nå ytterligere utsatt til 12. februar 2020.
Publisert: 2020.01.28
Oppdatert: 2020.01.28
Staale I Reiten

Forhandlinger om pensjon for ansatte med særaldersgrenser i offentlig sektor utsettes til 12. februar. Dermed må berørte statsansatte fortsatt  smøre seg med tålmodighet.

Det var i oktober i fjor at partene ble enige om å utsette forhandlingene om nye pensjon for ansatte med særaldersgrenser i offentlig sektor til 2020. ​Forhandlingsfristen for alderspensjon for militært personell og flere hundre tusen andre offentlig ansatte med særaldersgrense er nå ytterligere utsatt.  Planen var at forhandlingene skulle startet opp igjen fredag 31. januar, men på grunn av statsrådskiftet i Arbeids- og sosialdepartementet(ASD) , blir forhandlingene nok en gang utsatt.

Ny frist er 12. februar.

Avtalen:

Avtale om utvidet frist og videre arbeid med alderspensjon til personer med særaldersgrense

Partene, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), LO, Unio, YS, KS og Spekter, viser til pensjonsavtalen av 3. mars 2018 og prosessavtalen av 29. november 2018.

I prosessavtalen av 29. november 2018 er det avtalt to faser i arbeidet med alderspensjon til personer med særaldersgrense. Første fase er en utredningsfase som skal utarbeide et grunnlag for en avtale mellom partene. Frist for dette arbeidet var 1. oktober 2019. ASDs rapport ble ferdigstilt og overlevert til partene 14. oktober 2019.

Med utgangspunkt i rapporten og pensjonsavtalen av 3. mars 2018 er det ført forhandlinger mellom partene 17., 23., 30. og 31. oktober 2019.

Partene konstaterer at det ikke var mulig å oppnå enighet innen fristens utløp 31. oktober 2019. Det er enighet om å fortsette forhandlingene med ny frist 1. februar 2020.

Videre forhandlinger skal ta utgangspunkt i en likeverdig behandling av kravet fra LO, Unio og YS samt statens tilbud. Forhandlingene skal bygge på avtalen av 3. mars 2018 og rapporten av 14. oktober 2019.

Forhandlingsavslutningen skal ledes av arbeids- og sosialministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet. Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.

Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen det er oppnådd enighet om. De nye pensjonsløsningene skal, i tråd med det som er avtalt 3. mars 2018, kunne virke fra 1.1.2020.

Forrige        1224 av 1665        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå