Undervisningstillegget fjernes

Arbeidsgiver forlenger skoletillegget ut juli 2017

Etter flere møter, krav om forhandlinger, juridiske vurderinger, mulig ugyldig oppsigelse og krav fra ATO om bibehold av skoletillegget som en personlig ordning, har arbeidsgiver valgt å opprettholde «skoletillegget» ut skoleåret 2016/2017. i denne saken har de militære ATO jobbet sammen.
Publisert: 16.02.18
Oppdatert: 16.04.29

Det betyr samtidig at arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen av avtalen, men viderefører B-tillegget som er gitt militært personell som underviser ved Forsvarets skoler som en personlig ...ordning tom 31. juli 2017.

Organisasjonene vil arbeide videre for å avklare forhold rundt forhandlingene i 2007 da “Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler” ble tatt ut av ATM og rendyrket. Dette er knyttet til arbeid i Lønnsprosjekt 1, som ble ledet av Forsvarsdepartementet, og var en forutsetning for å rendyrke avtalen utenfor ATM. Vi har bedt FD om møte i saken, og avventer nå en dato for dette.

Da Forsvarsstaben har avvist å inngå en ny sentral avtale om arbeidstid for militært personell ved Forsvarets skoler, er det uklart hvilke avtale dette personellet skal forholde seg til videre. Dette må arbeidsgiver nå avklare.

Takk til berørt personell for hjelp med å dokumentere virkeligheten i saken. Det arbeidet som tillitsvalgte og medlemmer har gjort for å avklare hvilke forpliktelser arbeidsgiver har gjennom arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser, utlysningstekster, argumentasjon i lokale lønnsforhandlinger har i denne prosessen vært verdifull argumentasjonen i møte
med arbeidsgiver for å videreføre avtalen, og slik vi vurderer det synliggjort arbeidsgivers juridiske forpliktelser som går utover særavtalen.

FAKTA ---
Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler ble inngått i 1997 som en del av ATM, for å gi skolens ledelse mer fleksibel bruk av militært personell i tiden en ikke har undervisning. Kompensasjon for dette ble gitt som et fast B-tillegg. Regulert ut fra nivå på skolen/undervisningen.
Avtalen ble tatt ut av ATM i 2007 og rendyrket, samtidig som partene skulle vurdere å konvertere tillegget inn på A-tabellen. Avtalen har fungert godt og gitt stabilt undervisningspersonell ved Forsvarets skoler. Arbeidsgiver valgte i jan 2016 ensidig å si opp avtalen til bortfall, men har etter flere møter med NOF, BFO og KOL valgt å videreføre B-tillegget ut juli 2017, som en personlig ordning. Det er i dag 1132 personer som får tillegg etter avtalen.

Referat fra møte 280416

-----------------------
MER HISTORIKK -----

FST har ensidig sagt opp “Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler” med virkning fra 1. mai 2016.

 

De militære tjenestemannsorganisasjonene har stått samlet bak kravet om ny avtale, men dette har så langt blitt avvist av FST.

 

Organisasjonene har nå fremsendt et skriv til FST der vi krever at oppsigelsen av avtalen må kjennes ugyldig. Dette med bakgrunn i at formkravene til oppsigelsen ikke er oppfylt, jmf Tjenestetvistloven §12. Organisasjonene krever derfor at avtalen videreføres, i første omgang til 1. mai 2017.

  

Mer informasjon/historikk om saken finner du nederst i denne artikkelen. Vi vil komme med oppdateringer så snart det er noe nytt i saken.

 

NOFs saksbehandlere i denne saken er Staale I Reiten og Bente Henriksen.

Les skrivet til FST (pdf-dokument på nof.no).

---------------------
Etter møtet 4/4 er det fortsatt ingen løsning.
Nytt møte er ikke avtalt. samtidig jobber vi videre med det juridiske rundt avtalen.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når det skjer noe i saken.
---------------------
Organisasjonene redegjorde på møte med FST i dag (17/3), fyldig for sine synspunkt, bla ift behovet for å ha en sentral avtale og bibehold av undervisningstillegget som en personlig ordning.
Personell som i dag tjenestegjør ved skolene er rekruttert med bakgrunn i blant annet undervisningstillegget, og arbeidsgiver har brukt tillegget som argumentasjon for ikke å øke lønna på militære stillinger ifm lokale lønnsforhandlinger.  Vi har fått god dokumentasjon på dette gjennom tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og berørte medlemmer.
Organisasjonene varslet også at de var klar til å følge saken opp juridisk om ikke partene klarte å komme til en løsning.
Med bakgrunn i organisasjonenes argumenter ønsket FST mer tid før de kom med tilbakemelding.
Nytt møte var planlagt 31/3, men arbeidsgiver har nå sendt innkalling til 4. april 2016.

..................................
Historikk.
Arbeidsgiver har sagt opp Avtalen om særskilt tillegg for undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler til bortfall. Norges Offisersforbund har derfor krevd forhandlinger om hvordan leseplikten skal utøves ved Forsvarets skoler.

Forbundet har i møte med arbeidsgiver vært veldig klar på at oppsigelsen av skoletillegget til bortfall er håndtert svært klønet av Forsvarsstaben. Hverken organisasjonene eller berørt personell har blitt orientert i forkant, og det er ikke gitt informasjon om hvilke avtaler som undervisningspersonell ved Forsvaret skoler da skal forholde seg til knyttet opp mot leseplikten.

Videre har forbundet poengterte at:
Avtalen om særskilt tillegg for undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler er Forsvarets måte del av «lønnspakke» som gjør at personellet søker seg til Forsvarets skoler, og som gjør at en har klart å ha beholde personell med god kompetanse over tid. Når en nå går ut og sier opp tillegget uten noe mer informasjon, er det risiko for at det blir frustrasjon og fokus bort fra skolene kjernevirksomhet UNDERVISNING og KOMPETANSEHEVING av militært personell. 

NOF har nå har krevd forhandlinger om hvordan leseplikten skal utøves ved Forsvarets skoler. Dette medfører at vi mener at dette må reguleres gjennom en sentral avtale. Vi forventer nå at Forsvarsstaben snarlig innkaller til et møte for å få på plass en ny avtale som skal regulere undervisningen ved Forsvarets skoler, herunder leseplikten.

Fakta: 
Avtalen om særskilt tillegg for undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler gir B-trinn som kompensasjon for leseplikten og leste overtimer med følgende B-trinn fastsatt for de ulike skoler:
Befalsskole: B-trinn 30
Våpen/fagskole: B-trinn 35
Krigsskole: B-trinn 55
Stabsskole/Forsvarets høyskole: B-trinn 75.
Forsvarsstaben har nå sagt opp denne avtalen, uten å redefjøre for hvordan leseplikten skal administreres.

Forrige        102 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N