skarpe oppdrag

Arbeidsgruppe skal vurdere særavtale for skarpe oppdrag

Etter krav fra Norges Offisersforbund (NOF) ble det ifm lokale lønnsforhandlinger i høst enighet at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å se på en særavtale for forhold knyttet til skarpe oppdrag innenlands/utenlands. Arbeidet skal sluttføres innen 1. mai 2015.
Publisert: 15.03.03

I kravene fra NOF fremkommer det at både lønn og arbeidsforhold knyttet til skarpe oppdrag innenlands må vurderes ift om dagens avlønning tar inn over seg den belastning og risiko skarpe oppdrag medfører.  Områdene det er naturlig å se på er bla Lufttjeneste, grensetjeneste, suverenitetshevdelse og støtte ifm terroraksjoner. 

Arbeidsgruppa skal ha sitt første møte 11. mars, og NOFs representant i gruppa er Bente Henriksen.

- Det er sendt ut informasjon om dette arbeidet til blant annet samtlige HTVer, for å få mest mulig oversikt over hvilke skarpe oppdrag vi deltar i og hvordan denne tjenesten utføres, sier  Bente Henriksen.

Arbeidsgruppen skal etter planen gi sin innstillig til partene i Forsvaret innen 1. mai.

  Major Bente Henriksen er på plass i NOFs forhandlingsavdeling.

Bente Henriksen ble valgt inn som forhandler i Norges Offisersforbund ifm Landsmøtet i oktober 2014. Hun kom da fra majorsstilling i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på Gardermoen, der hun hadde det faglige ansvaret for alle Forsvarets rammeavtaler innen reise og transport. Hun hadde også ansvar for Bestemmelser for transporttjenesten i Forsvaret (BTF) 4-002. Bente har i Norges Offisersforbunds forhandlingsavdeling fått ansvar innenfor tariffområdet, noe som omfatter blant annet  Kompensasjonsavtalen, særavtalene for tjenestegjøring i utlandet og Bestemmelser for transporttjenesten i  Forsvaret. Foto: NOF

Forrige        427 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå