Arbeidsgruppe "prosjekt sammenslåing" Arbiedstakerorganisasjonene i Forsvaret NOF og BFO

Arbeidsgruppen fungerer

På et konferansehotell på Gardermoen er de samlet, medlemmene som utgjør arbeidsgruppen i ”Prosjekt sammenslåing”.
Publisert: 2011.03.04
På et konferansehotell på Gardermoen er de samlet, medlemmene som utgjør arbeidsgruppen i ”Prosjekt sammenslåing”. Prosjektgruppen har sin siste møtedag i den to dager lange samlingen, dette er den første av flere samlinger. Gruppen har rukket å bli kjent med hverandre og blitt enige om hva mandatet innebærer, og hvordan de skal løse oppgaven best mulig.

AV: Margrethe Meyer Bratt

I følge mandatdokumentet til arbeidsgruppen ”Prosjekt sammenslåing” skal de gi tilbakemelding til Styringsgruppen som består av ledelsen til begge organisasjonene, på om en sammenslåing er mulig og eventuelt hvordan en sammenslåing kan gjennomføres i fremtiden.
- Det at vi sitter her betyr ikke at vi skal ta avgjørelser, det har vi ikke mandat til å gjøre, sier Jo Arne Bråten. Han er medlem av Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og har fersk erfaring fra verv som OTV.
- Medlemmene har det siste ordet, men det er greit å ha utredet mulighetene for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, det er dette vi prøver på i denne fasen, sier Bjørn Tore Woll som for tiden har verv i Norges Offisersforbund (NOF), som Fri TV i Nordland.

Arbeidsgruppen er sammensatt av like mange medlemmer fra begge organisasjonene.
- Vi har også ulik bakgrunn i ulike styrer og verv, jeg har organisatorisk bakgrunn og mange OU prosesser i Forsvaret og Norges Offisersforbund, sier Øystein O Hansen .Vi har også en tidligere leder fra BFO med oss, legger han til.
- Det at jeg tidligere har vært leder av BFO ser jeg ikke på som noen hinder, heller en fordel med litt organisatorisk innsikt, sier Jan Smidt som har tatt turen fra Brussel for anledningen.
Smidt var leder for BFO i perioden 1999-2002, for tiden tjenestegjør han i Brussel og understreker at han ikke er aktiv i organisasjonen lenger.

Arbeidsgruppen har delt inn oppgavene i ulike faser. Første fase er å identifisere likheter og forskjeller i grunnlaget til organisasjonene.
- Nå skal vi gå i gang med å se på funksjonsområdene i hver organisasjon, og se på hvordan de påvirker ulike forhold. Noen av forholdene er forsikring, tillitsmannsapparat, tariff og kultur, sier Woll
Arbeidsgruppen har stort fokus på at det skal være det som de omtaler som en transparent prosess.
- Vi bruker en virtuell arbeidsplass gjennom prosjectplace.no for at Ledergruppen og referansegruppen skal få all informasjon som går i prosjektet, sier Woll.
- Jeg er ydmyk for denne tillitten ledelsen har gitt meg. Vi i arbeidsgruppen har ikke direkte informasjonsansvar, ved at Styringsgruppen har dette ansvaret og tilgang, kan de også styre informasjonen som skal ut, sier Smidt.

Arbeidsgruppen for ”Prosjekt sammenslåing” skal levere en foreløpig rapport til Styringsgruppen medio mai. Styringsgruppen skal bruke dette resultatet som grunnlag for utvikling av dagens samarbeid, og prosessen i forbindelse med avgjørelsen om det kan, eller vil bli en sammenslåing.


Forrige        949 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N