Arbeidstid endelig definert for Utenlands- (PE) tjeneste

Arbeidstid endelig definert for Utenlands- (PE) tjeneste

Etter krav fra Norges Offisersforbund ble det endelig enighet om å definere arbeidstid også for de som tjenestegjør i utlandet og som kommer inn under NATO-avtalen.
Publisert: 2017.02.09
Enigheten betyr at arbeidstiden pr uke for dette personellet vil være 40 timer. Merforbruk vil normalt kompenseres med ny fritid. Arbeidstid pr dag styres av de gjeldende arbeidstidsordningene ved den respektive avdeling/hovedkvarter. Norsk personell er derfor ikke lenger «fritt vilt» med tanke på behov for arbeidskraft til alle døgnets tider. Arbeidstid som tidligere har vært beskrevet som ”not fixed” er nå historie.


Arbeidstid i utlandet har vært en lang kamp for NOF. Vi hadde det blant annet som krav under reforhandlingen av NATO-avtalen i februar 2016. Arbeidsgiver sa den gangen at dette måtte løses utenfor særavtalen. Med henvisning til både Arbeidsmiljølovens § 14-7 om utenlandsstasjonert arbeidstaker og PM 02/2016, var det ut i fra NOF sitt syn ikke noe vei utenom. Arbeidstiden måtte defineres for den enkelte. Selv om vi mener at dette har tatt alt for lang tid, er vi glad for at man nå er enige om en tekst som definerer hva som gjelder for norsk personell på PE-tjeneste.


- Vi har jobbet lenge med denne problemstillingen, sier Bjørn Tore Woll, NOFs HTV utland. Han legger til; 
- Vi har flere som har kontaktet oss vedrørende et alt for stort arbeidspress ute. Nå håper vi dette personellet kan få en arbeidstilværelse som er forenelig med god helse og et godt familieliv. Han avslutter med å gi ros til arbeidsgiver som har sett utfordringene og kommet i møte med en avtaletekst som danner et godt grunnlag for framtiden.

Følgende tekst er man nå blitt enige om: 
”Som norsk utsendt arbeidstaker i utenlandsstrukturen, følges til enhver tid de gjeldende arbeidstids- og vernebestemmelser ved det respektive avdeling/hovedkvarter. Intensjonen i AMLs vernebestemmelser skal etterleves. Ved ev. brudd på vernebestemmelsene, skal dette innrapporteres til norsk NMR/NLR/SNR/LNO ved den respektive avdeling/hovedkvarter. Arbeidstiden pr uke ved det enkelte hovedkvarter/avdeling kan variere, men vil i gjennomsnitt være på 40 t/uke, med regulert tid for lunsj, jf. NATOs Manpower policy and procedures (MC216/4). Merforbruk vil normalt bli kompensert med ny fritid når tjenesten tillater det. Plussarbeid kompenseres ikke økonomisk.”

Norges Offisersforbund har videre påpekt enkelte viktige elementer ift mangler og evaluering i drøftingsresultatet. 

Se også:

Artikkel om arbeidstid på kurs i utlandet,  avklart med FST 13. jan 2017
Forrige        176 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N