Arendalsuka en viktig arena for forsvar, beredskap og sikkerhet
Med cirka 1000 arrangement og 200 stands har Arendalsuka blitt årets viktigste samlingspunkt for deltakere og publikum med interesse for politikk og samfunn. Foto. Arendalsuka

Arendalsuka en viktig arena for forsvar, beredskap og sikkerhet

Med cirka 1000 arrangement og 200 stands har Arendalsuka blitt årets viktigste samlingspunkt for deltakere og publikum med interesse for politikk og samfunn. I år er det flere arrangement vi tror våre medlemmer vil finne interessante.
Publisert: 2022.08.15
Torgrim Halvari
Arendalsuka omtaler seg selv som en begivenhet hvor organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet setter viktige samfunnstema på dagsorden. Deres visjon er å være en årlig nasjonal arene hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og publikum for å debattere og utforme politikk for nåtid og framtid. Uka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt og på den måten styrke et levende norsk demokrati.

En rekke spennende debatter, NOF er medMed så mange aktører blir det vanskelig å trekke fram alle, men programmet til Arendalsuka er full av arrangement som direkte eller indirekte er av interesse for oss forsvarsfolk.

Beredskap, sikkerhet og forsvarstema er gjennomgangstema i mange av deltakernes debatter. Her kan du finne programmet så du selv kan velge hva du vil se. De fleste arrangementene streames.

NOF er selvsagt til stede, i år for første gang med et eget arrangement. Dette blir avholdt torsdag 17 august klokken 16:00 og har fått tittelen Totalberedskap i en ny tid – er vi beredt. I debatten deltar flere viktige aktører og vi stiller blant annet spørsmål om hvor grensen mellom sivile og militære aktører går. Det arrangementet finner du her.

Videre er NOF med som medarrangør i to debatter. Det første er på Onsdag kl 10:30. Dette er en forsvars- og sikkerhetspolitisk debatt i regi av Norsk Forsvarsforening som NOF er en del av. Dette arrangementet kan du se her.

Det andre er på torsdag kl 18:30 og heter Totalberedskap i Norge: vi er løsninga. Her stilles blant annet spørsmål om vi er klar for neste krise. Det arrangementet kan du se her.


Alle arrangementene under uke finner du her.
Vi håper du finner noe av interesse

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33, i år 15 til 19 august.
Forrige        78 av 1697        Neste
loader