Årets trussel- og risikovurderinger – hva kan vi forvente?
Statsminister Jonas Gahr Støre på besøk hos Forsvarets fellesoperative hovedkvarter. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Årets trussel- og risikovurderinger – hva kan vi forvente?

I starten av februar i fjor var det ekstra mye oppmerksomhet rundt landets tre sikkerhetsinstanser, trussel- og risikovurderingene for 2022 var klare. Tre uker senere bryter det ut krig i Europa. Scenarioer som bare få uker tidligere var tenkte, var plutselig blitt virkelige. Årets vurderinger er rett rundt hjørnet i en verden som ser helt annerledes ut enn i fjor. Hva kan vi forvente oss fra sikkerhetsmyndighetenes åpne sikkerhets- og trusselvurderinger som presenteres i februar?
Publisert: 2023.04.04
Ragnhild Tvergrov Skare, UTSYN
Utfordringene fra fjorårets trusselbilde vil være like relevante som i fjor. Sikkerhet i det digitale domenet, utenlandsk påvirkning og svakheter i kritiske næringskjeder vil fortsette å være sentrale utfordringer. På samme tid har den endrede sikkerhetssituasjonen i Norge og verden ellers skapt nye utfordringer og gjort de gamle utfordringene større og mer sammensatte enn før. 

Høye levekostnader utgjør en sikkerhetstrussel


Høye matvarepriser, renteøkninger og energikostnader skaper nye sikkerhetsutfordringer for det norske samfunnet. Store forskjeller og sosial misnøye skaper grobunn for polarisering. Dette gjør det igjen enklere for fremmede stater å drive uønsket påvirkning i det norske samfunnet. 2023 er ventet å legge enda mer press på norske husstander. I tillegg til problemene fra i fjor, vil nye faktorer føre til økte levekostnader. Blant annet vil gjenåpningen av Kina etter nesten tre år med nedstenging føre til at den kinesiske økonomien vil ta seg kraftig opp gjennom året. Dette vil skape større etterspørsel av gass og olje, noe som vil presse det globale markeder ytterligere.

I FOKUS-rapporten for 2022, skriver Etterretningstjenesten at «fremmede stater gjennomfører påvirkningsaktivitet for å endre det offentlige ordskiftet, holdninger og beslutninger. Russland og Kina har over tid vist vilje og evne til innblanding i politiske prosesser i vestlige land. Russiske medier har forsterket eksisterende konspirasjonsteorier om biologisk krigføring og covid-vaksiner.» Med krigen i Ukraina er det sannsynlig at Russland vil øke omfanget av slike aktiviteter mot Vesten, inkludert Norge. Spesielt vil de rette fokus mot grupper hvor polariseringen er høy og tilliten mellom mennesker og stat er under press. Målet vil være å undergrave det tillitsbaserte demokratiet fra innsiden, svekke støtten til Ukraina og utsette prosessen med å gjøre Europa uavhengig av russisk energi og import.

Nye hensyn i det digitale domenet


Vi har lenge vært klar over trusler og svakheter i det digitale domenet. Dette var sentrale temaer i fjorårets vurderinger. I 2023 kan vi forvente en eskalering av gamle og tilskudd av nye temaer vi vil måtte fokusere på. Et godt eksempel er kontroversene rundt den kinesiske appen TikTok. 

I fjor startet justisminister Enger Mehl og andre sentrale norske myndighetspersoner egne kontoer på appen fra tjenestetelefon. I utgangspunktet er dette en fin og samtidsrettet måte å nå ut til unge på. Hele 73 prosent av de mellom 9 og 18 år har en brukerprofil på plattformen. Unge får et unikt bilde av hvordan det norske statsapparatet fungerer servert i et tidsriktig format på sin arena. 

Likevel er flere eksperter på IT-sikkerhet skeptiske og har kalt appen en potensiell sikkerhetstrussel. Når man laster ned appen vil den nemlig ha tilgang til blant annet brukerens kalender, posisjon og teknisk informasjon om mobiltelefonen. I utgangspunktet er ikke dette klassifisert informasjon, men den har stor etterretningsverdi for fremmede stater. Hvem en statsråd møter, hvor hen befinner seg og tekniske data om tjenestetelefoner kan være svært verdifullt. Manglende tiltak fra regjering og statsapparat illustrerer manglende fokus på sikkerhet i en tid hvor verden er i rask endring. I tiden som kommer må vi derfor ha et bredere fokus på hva digital sikkerhet er og omfavner. Digital sikkerhet handler om mer enn å beskytte gradert informasjon og hindre hacking mot offentlige og private instanser.


Energi er synonymt med sikkerhet


Rett over nyåret eksploderte en gassledning mellom Litauen og Latvia. Sentrale personligheter og nyhetsbyråer kom fort på banen og viet full oppmerksomhet til hendelsen. Hadde Russland sabotert kritisk infrastruktur i et NATO- og EU-land? Hendelsen var et uhell, men den voldsomme oppmerksomheten illustrerer den nye geopolitiske virkeligheten vi lever i. Energi har blitt synonymt med sikkerhet og stater skraper sammen ressurser for å styrke forsvaret av egne energiinteresser. I denne sammenheng har Norges geopolitiske posisjon og synlighet blitt styrket som Europas viktigste energileverandør. Det gjør oss også mer sårbare. 

Energisikkerhet vil stå som en viktig sikkerhetsutfordring vi må hanskes med i året som kommer, både i form av leveranser og infrastruktur. Russlands invasjon av Ukraina illustrerer de negative konsekvensene av russisk energiavhengighet. Nord Stream-eksplosjonen var en hard realitetsorientering. Over natten ble vi bevisst på at fremmede makter kunne kutte oss fra egen energiforsyning. I 2023 vil vi fortsatt måtte håndtere ustabile olje- og gassmarkeder, mens vi samtidig må fokusere på å bygge et energisystem som er billigere, renere og sikrere enn hva vi har hatt fra før.

Det vi ser er at Russland gjennomfører cyberangrep, driver utstrakt spionasje og bruker en rekke ulike virkemidler som går under radaren for å utløse NATOs artikkel 5, men som vi som samfunn likevel må respondere på. Hvor langt kan man tøye strikken før NATO blir tvunget til å agere? Fremmede makter kan utnytte små svakheter i vestlige samfunn som i sum blir veldig vanskelige å håndtere. Flesteparten av disse svakhetene har vi vært klar over i lengre tid, men i dyp fred har de ikke vært presserende nok til å måtte løses med en gang. Den jobben har begynt nå og årets trussel- og risikovurderinger bør reflektere gode tiltak som er rettet inn mot de målgruppene de treffer. 
Forrige        21 av 1697        Neste
loader