Årskonferanse Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK)
NOF var invitert da årskonferansen til Forsvarets tros- og livssynskorps ble avholdt. Foto: Christer Lindseth

Årskonferanse Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK)

Forrige uke gjennomførte FTLK sin årskonferanse på Hoel Gård nord for Hamar. I den forbindelse var NOF også invitert for å delta, møte sine medlemmer, gi oppdateringer på relevante tema, og være med på den avsluttende festmiddagen.
Publisert: 2021.11.23
Christer Lindseth
Under orienteringen var tema blant annet situasjonen rundt pensjon og informasjon om forsikringsordninger og medlemsfordeler som ligger i medlemskapet i NOF.

Vi var også så heldige å kunne rekruttere noen nye medlemmer under konferansen. Medlemmene var nok spesielt opptatt av situasjonen rundt pensjon både når det gjelder særaldersgrense og mulighetene for å kompensere for pensjonstapet som kommer med levealdersjusteringen.

De stilte seg bak det arbeidet som nå pågår for å unngå et betydelig inntektstap for våre medlemmer. De oppmøtte gjennomførte også et lite årsmøte i NOF avd FTLK. Sophus Bakketeig fortsetter som HTV i FFT, mens Kristin Hogganvik ble valgt til ny ATV i FTLK.
Årskonferansen var også historisk, da det for første gang ble signert samarbeidsavtaler mellom Forsvaret og tros- og livssynssamfunn representert i Forsvaret.

Flere trossamfunn var representert ved sine ledere, og vi fikk vitne en både historisk og viktig begivenhet. Dette ble underbygget av flere ledere, som berømmet Forsvaret og FTLK for å ta dette initiativet og skape annerkjennelse for at Forsvaret representerer bredden av den norske befolkningen.

Til stede var blant annet Oslo biskop Kari Veiteberg og biskop Bernt Eidsvig fra Den katolske kirke i Norge. Det var også representanter fra NLM Trossamfunn, Misjonskirken i Norge, Metodistkirken i Norge og Pinsebevegelsen i Norge, mens representantene fra Human-Etisk Forbund og World Islamic Mission dessverre ikke kunne komme pga sykdom.
Forrige        74 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå