Avgangsseremoni for kadettene
Skolesjef, Per Krogdahl foran forsamlingen.

Avgangsseremoni for kadettene

Krigsskolen gjennomførte torsdag 27. juni avslutningshøytidelighet for Krigsskolens bachelorkull 16-19, Kull Garben og Kull Shested. Nå skal teorien omsettes til praksis for de spente kadettene.
Publisert: 2019.06.28
Eigil Jespersen (tekst og foto)
Det hele startet med kirkeparade i Domkirken med påfølgende mottakelse i Fanehallen på Akershus festning.

Krigsskolesjef, oberstløytnant Per Krogdahl var vertskap for arrangementet, flankert av sjef for Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen og sjef for Hæren, generalmajor Odin Johannessen.

Også denne gang ble arrangementet meget stilfullt gjennomført. Generalmajor Johannessen holdt en sterk og personlig tale til kadettene før avreise til festlunsj på Linderud.
Gode ord til ettertanke på veien.

NOF ønsker avgangskadettene lykke til videre med karrieren i Forsvaret.
Forrige        1062 av 1458        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå