Avtakking av Forsvarets hovedverneombud Eivind Røvde Solberg
Forbundsleder i BFO, Jens Jahren overleverer en erkjentlighet til Eivind Solberg på vegne av arbeidstakerorganisasjonene.

Avtakking av Forsvarets hovedverneombud Eivind Røvde Solberg

Ved en enkel tilstelning på Festningen i dag ble nylig avgåtte hovedverneombud for Forsvaret, Eivind Røvde Solberg, takket av.
Publisert: 2017.11.14
Eigil Jespersen (tekst)
Det var sjef Forsvarsstab Erik Gustavson som stod for avtakkingen. Solberg har innehatt vervet som FHVO i tre år og har nå trådt inn i stillingen som omstillingskoordinator og oberstløytnant i FST/HR.

Stillingen som FHVO blir midlertidig ivaretatt av assisterende FHVO Merete Fagerbekk.

Arbeidstakerorganisasjonene ga Solberg en liten erkjentlighet. Overrekkelsen ble ivaretatt av leder i BFO Jens B. Jahren.

Solberg har stått opp for prinsipielle spørsmål som FHVO og han skal ha honnør for å ha løftet kvaliteten på vernearbeidet i Forsvaret. Prosesser og diskusjoner med forsvarledelsen har til tider vært konfliktfylte, men likevel vært håndtert på en profesjonell og verdig måte.

Takk for innsatsen Eivind, og lykke til videre!
Forrige        114 av 1280        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N