Forbundsleder i BFO, Jens Jahren overleverer en erkjentlighet til Eivind Solberg på vegne av arbeidstakerorganisasjonene.

Avtakking av Forsvarets hovedverneombud Eivind Røvde Solberg

Ved en enkel tilstelning på Festningen i dag ble nylig avgåtte hovedverneombud for Forsvaret, Eivind Røvde Solberg, takket av.
Publisert: 2017.11.14
Eigil Jespersen (tekst)
Det var sjef Forsvarsstab Erik Gustavson som stod for avtakkingen. Solberg har innehatt vervet som FHVO i tre år og har nå trådt inn i stillingen som omstillingskoordinator og oberstløytnant i FST/HR.

Stillingen som FHVO blir midlertidig ivaretatt av assisterende FHVO Merete Fagerbekk.

Arbeidstakerorganisasjonene ga Solberg en liten erkjentlighet. Overrekkelsen ble ivaretatt av leder i BFO Jens B. Jahren.

Solberg har stått opp for prinsipielle spørsmål som FHVO og han skal ha honnør for å ha løftet kvaliteten på vernearbeidet i Forsvaret. Prosesser og diskusjoner med forsvarledelsen har til tider vært konfliktfylte, men likevel vært håndtert på en profesjonell og verdig måte.

Takk for innsatsen Eivind, og lykke til videre!
Forrige        3 av 1169        Neste
loader
Norges Offisersforbund 2016
Webutvikling av:A2N