Avtale om lønn og tillegg ifm deltakelse i vaksinasjonsteam
NOF er fornøyd med at det kom på plass en avtale, selv om det tok noe tid. Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

Avtale om lønn og tillegg ifm deltakelse i vaksinasjonsteam

Protokollen regulerer reise, arbeidstid og kompensasjon for for velferdstap ifm innkalling fra ferie og avspasering og gjelder for beredskap og tjeneste i vaksinasjonsteam for perioden 15. desember 2021 til 31. januar 2022, der Forsvaret gitt støtte sivile helsemyndigheter i forbindelse med vaksinering.
Publisert: 2022.03.02
Staale Idar Reiten

Oppdraget ble gitt på kort varsel, og berørt personell hadde allerede godkjente arbeidsplaner som inkluderte ferie og avspasering.  I alt ble 13 vaksinasjonsteam plukket ut for å delta, og 18 kommuner fikk i løpet av desember og januar hjelp av Forsvaret til å sette den såkalt booster dosen av Covid-19, i en periode der Omikron varianten var i ferd med å ta av i befolkningen. Etter oppdraget ble sluttført har arbeidet med vaksinasjon av eget personell blitt intensivert, som en forberedelse til øvelse Cold Respons, som starter senere i mars.

 Etter krav fra Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Befalets fellesorganisasjon (BFO) og Norsk sykepleierforbund NSF) startet partene i Forsvaret et arbeid med å se på vilkår for tjenesten samt forhandle frem  en avtale som regulerte forholdet. 

Forhandlingene ble avsluttet 27/1.  Det har tatt noe tid å få ferdigstilt protokollen fra arbeidsgiver, men nå er den sendt ut og ligger i FOBID.  

 Hovedpunktene i avtalen:

  • Utgifter til reise, kost, losji og reisetid tilstås etter særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
  • Arbeid utover NA (0730-1530) kompenseres med overtid (OT), med ATF årssakskode ATF krisehåndtering etter ATF pkt 6.4
  • I perioden der personellet pålegges beredskap, kompenseres dette etter HTA § 17 Beredskapsvakt. Der dette ikke er planlagt på arbeidsplan skal det føres Beredskapsvakt ikke planlagt (BVIP)
  • Det tilstås videre en dagsats på kr 1000,- for den perioden ansatte har blitt pålagt å delta i vaksinasjonsteam-.
  • Ansatte som ble pålagt endring av ferie eller avspasering grunnet deltakelse i vaksinasjonsteam tilstås ett tillegg for velferdstap på kr 2000,- pr dag som er endret. 
  • Dersom en i tillegg har fått dokumenterte utgifter som følge av endringen av ferie kan en i tillegg fremsette krav om erstatning for merutgifter (økonomisk tap) etter Ferieloven § 14.

Avtalen ligger ute på FOBID, og berørte avdelinger skal nå ha fått informasjon om denne, slik at en kan få rapportert dette på lønn.

NOF er fornøyd med at det kom på plass en avtale, selv om det tok noe tid. Vi mener også at det var viktig å få avtalt kompensasjon for velferdstap, der personellet var satt opp på ferie eller avspasering, slik Ferieloven forutsetter. Samt at velferdstap ved endring av avspasering likestilles med velferdstap etter ferieloven. Dette gir forutsigbarhet for personellet som har stilt opp i jule- og nyttårshøytiden og det letter saksbehandlingen i Forsvaret.

Fakta
I perioden desember 2021 og januar 2022 støttet Forsvaret kommuner over hele landet mot covid-19. Til sammen ble det satt 63 559 vaksinedoser. Til sammen var 13 team frå Forsvaret involverte i vaksineringa. Teamene bestod av 10–20 personer, avhengig av behovet. Etter 16. januar 2021 var fem team aktive frem til oppdraget ble avsluttet 31. januar. Følgende kommuner fikk bistand:

• Alver (Sjøforsvaret)
• Asker (Forsvarets sanitet)
• Askøy (Sjøforsvaret)
• Bjørnafjorden (Sjøforsvaret)
• Bærum (Hærens Brigade Nord)
• Drammen (Forsvarets sanitet)
• Elverum (Brigade Nord)
• Fredrikstad (Forsvarets sanitet)
• Gran (Forsvarets sanitet)
• Grimstad (Sjøforsvaret)
• Kautokeino (Hæren/Finnmark landforsvar)
• Oslo: Frogner (Brigade Nord), Grünerløkka (Brigade Nord), Nydalen (HMK Garde), Skullerud (Brigade Nord)
• Rælingen (Brigade Nord)
• Sandnes (Brigade Nord og Sjøforsvaret)
• Trondheim (Luftforsvarets 132 luftving)
• Øygarden (Sjøforsvaret)
• Ålesund (Forsvarets sanitet)

(Kilde: Forsvaret)
Forrige        123 av 1698        Neste
loader