BRUDD - Nei til lønnsnedgang

Nei til lønnsnedgang

Lønnsoppgjøret i Staten, endte med brudd mellom LO Stat og arbeidsgiver. For Norges Offisersforbund og LO Stat var det ikke akseptabelt med lønnsnedgang, kutt i rettigheter og rasering av forhandlingsordningen som svekker mulighet for å ivareta svake grupper og likelønn, og frata oss forhandlingsretten på pensjon.
Publisert: 16.05.01
Lønnsoppgjøret i Staten startet 14. april, og hadde frist til midnatt natt til 1. mai. Forhandlingene har gått jevnt og trutt, med intensive forhandlinger de siste dagene.

Ved utløpet av fristen la Staten fram tilbud, som ble akseptert av Akademikerne,

I LO Stat var det et enstemmig forhandlingsutvalg som sa nei til tilbudet. Hovedårsakene er som følger:
  • Vi kan ikke stille oss bak en fordeling av den økonomiske potten som vil gjøre at store deler av vår medlemsmasse vil oppleve en real lønnsnedgang.
  • Staten har gjennomgående i forhandlingene fremmet forslag til endringer, som er direkte angrep på våre opparbeidede rettigheter knyttet til lønn og tillegg.
  • Staten har ønsket å svekke forhandlingsmulighetene i Staten, og derigjennom å gjøre det vanskeligere å følge frontfagsmodellen, sikre likeverdige lønnsvilkår, muligheter til å ivareta utsatte grupper og sikre likelønn.
  • Staten ønsker å gjøre avtaler som vil svekke/frata oss muligheten til i fremtiden kunne forhandle om pensjon.
For LO Stat og NOF har det vært viktig å sikre en innretning på fordeling av de økonomiske midlene, slik at det skal sikre opprettholdelse av kjøpekraften for samtlige av våre medlemmer. Alternativet til Staten ville medført at store grupper av våre medlemmer ville opplevd en reallønnsnedgang.
 
Det har i forhandlingene vært gjennomgående at Staten har fremmet forslag til endringer i dagens tariffavtale som ville svekket de ansattes rettigheter, mulighetene til å ivareta særlig de svakeste gruppene, sikre likelønn og likeverdig avlønning med de ulike etatene i Staten. Særlig bekymringsfullt er det at Staten også ønsker å frata organisasjonen den medvirkning vi i dag har over pensjonsordningene i Staten.
 
For NOF har det også vært viktig å få til et løft for de av lønnsrammene som har hatt det største etterslepet. Forbundet har derfor fremmet krav om løft for særlig Major/Orlogskaptein og for grenaderer/konstabler.

Oppgjøret mellom LO Stat og sentral arbeidsgiver i Staten går nå til mekling, og meklingsfristen er normalt 3 uker etter avsluttede forhandlinger.

Kontaktperson:
Egil Andre Aas – Forbundsleder Norges Offisersforbund – 92840455
Forrige        79 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N