Bedre rettigheter for studenter i Forsvaret – men fortsatt ikke helt i mål.
NOF er tilfreds med at det nå endelig har kommet på plass en avklaring rundt rettighetene til bachelorstudentene ved FHS. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Bedre rettigheter for studenter i Forsvaret – men fortsatt ikke helt i mål.

I dag kan man på regjeringen.no lese at Forsvarsdepartementet har uttalt at «Regjeringens forslag om å tydeliggjøre rettigheter og plikter for bachelorstudentene ved Forsvarets høgskole er vedtatt av Stortinget».
Publisert: 2023.06.14
NOF
Studenter i Forsvaret får bedre rettigheter.» Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier videre at det nå skal bli enklere å få oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har under utdanninga, samt at man vil få bedre forutsigbarhet når det gjelder yrkesskadedekning i folketrygdloven.

Uttalelsen sier videre at disse endringene i folketrygdloven presiserer at militære studenter og andre under utdanning i Forsvaret, uavhengig av om de har gjennomført førstegangstjeneste før studiestart, har utvidet yrkesskadedekning det første studieåret.

Resten av årene har man utvidet yrkesskadedekning på lik linje med militært tilsatte når de deltar på øvelser o.l., og vil eller resten av årene av utdanningen være dekt som andre studenter.

Chris Lindseth, Forhandlingsavdelingen, utdanning og personell:


NOF er tilfreds med at det nå endelig har kommet på plass en avklaring rundt rettighetene til bachelorstudentene ved FHS. Forbundet ga sine innspill til arbeidet og ser dessverre at flere sentrale og viktige forholde ikke er tatt hensyn til:
Det at studentene skal ha full yrkesskadedekning gjennom utdanningens varighet, og ikke bare første utdanningsår.

I tillegg at verneplikten kun gjennomføres delvis i første utdanningsår, men spres ut over hele utdanningens lengde.

NOF opplever at man med utdanningsreformen ønsket å gi studentene vernepliktige vilkår. Man har gjennom dette arbeidet valgt å fjerne noen av disse vilkårene igjen, uten å kunne forklare grunnlaget for dette på en god måte

Tommy Aksdal, Tillitsvalgt elever og kadetter ved Forsvarets utdanninger:


Dette er et steg i riktig retning om å tydeliggjøre rettigheter for elever ved Forsvarets utdanninger. Dessverre opplever jeg likevel at det fortsatt er en lang vei å gå, spesielt når det gjelder å forstå at denne gruppen ikke er som sivile studenter, ei heller like som tilsatte i Forsvaret, og kan derfor ikke ha like vilkår som disse.

Det beskrives at man har «en utvidet yrkesskadedekning på lik linje med militært tilsatte når man deltar på øvelser o.l. Resten av årene av utdanningen vil de elles være dekt som andre studenter.» Problemet her at skillegangen mellom tjenestetid/skoletid og fritid er meget diffus som kadett.

De aller fleste bor, spiser, trener, sover og lever på eller nær leiren. Hva som er tjenestetid og hva som er fritid er ofte vanskelig å definere. Forsvarets utdanninger er krevende. Kan man komme seg gjennom arbeidskravene kun ved å trene eller øve i oppsatt skoletid eller på øvelser definert med øvingsordre? Jeg tror ikke det.

Det er, og har alltid vært, en forventing at man som kadett skal være nettopp det, 24/7. Dette betyr en stor grad av egentrening, selvstudium og initiativ utover oppsatt ukeprogram. Dette er også parameter som kadettene vurderes etter. Jeg er redd at man derfor, nok en gang, fort kan havne mellom barken og veden når uhellet er ute. Og da har historien vist oss at det er tøft å stå alene som elev.
Forrige        15 av 1715        Neste
loader