Bedre samhandling mellom nødetatene
Torbjørn Bongo under dagens Stortingshøring. Foto: Morten Arvnes, NOF.

Bedre samhandling mellom nødetatene

Forsvaret har en helt essensiell rolle i norsk samfunns- og beredskapspolitikk.
Publisert: 2017.02.21
Markus Källvik (tekst)
- Kunnskapen ervervet i prosjektet Forsvarslinjer tar vi nå med oss inn til Stortinget, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.

Budskapene var klare fra forbundslederen under dagens Stortingshøring:
Risiko i et trygt samfunn – samfunssikkerhet.

1. Tydeligere beslutningsmyndighet på sentralt nivå, og en klar sjef i Regjeringen som kan beslutninger på tvers av samfunnsområder og departementet.

2. Samhandling lokalt må bli ennå bedre. Et beredskaps- og øvingssenter hvor de ulike nødetatene er samlokalisert og kan øve samhandling på daglig basis bør følges opp.

3. Justiskomiteen bør også engasjere seg i spørsmål om heimevernet, cyberforsvaret og helikopter i Forsvaret – for å sikre en god Samfunnssikkerhet.

Hadija Tajik som ledet høringen, hadde særdeles gode og relevante spørsmål til NOFs forbundsleder.
- Spørsmålene viser at våre budskap har kommet klart gjennom, sier en engasjert Bongo.

Oppfordringen til komiteen:
Heimevernet og helikoptrene i Forsvaret må prioriteres! De innehar nøkkelroller i samhandlingen mellom de sivile og militære i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

Prosjekt Forsvarslinjer bygger på tankegangen; Totalberedskap i samfunnet, og hvilken rolle skal Forsvaret ha.


Se hele Forsvarslinjerapporten her.
Forrige        173 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N