Bekymringsfull utvikling
Sist mandag holdt Forsvarssjefen sin årlige tale på Oslo Millitære Samfund
Torgeir Haugaard/Forsvaret

Bekymringsfull utvikling

Mandag den 20. jan. holdt forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen sin årlige tale om status og utfordringer i Forsvaret på Oslo Militære samfund. Forsvarsjefen uttrykte bekymring for stormakters økende bruk av militære virkemidler i våre nærområder.
Publisert: 2020.01.21
Torgrim Hermansen Halvari

Forsvarssjefen startet talen sin med å si at det var naturlig ved inngangen til de nye tiåret å rett blikket framover for å vurdere hvordan forsvaret skal møte de utfordringene som ligger framfor oss. 

- Det er nettopp dette som er gjort i mitt fagmilitære råd (FMR) til regjeringen 8.okt 2019. Rådet er tydelig på behovet for å øke volumet i Forsvaret for at vi skal kunne løse våre oppgaver på en troverdig måte i fremtiden. Behovet er et resultat av en forverret sikkerhetspolitisk situasjon og økte krav og forventninger fra våre NATO-allierte til hva Norge bør bidra med til fellesskapet, uttalte forsvarsjefen.

 Nordområdene

 Med den forverrede sikkertspolitiske situasjonen viser Bruun-Hanssen til den globale stormaktsrivaliseringene mellom USA, Kina og Russland. 

- Militære virkemidler brukes i økende omfang for å sende signaler og markere interesser. Dette skjer også i våre nærområder, noe den russiske øvelsen «Ocean Shield» i august 2019 og gjentatte amerikanske bombeflytokt inn i Barentshavet siste året er eksempler på, sa forsvarssjefen.

 Han påpeker blant annet at Nordområdene og Arktisk har fått økt oppmerksomhet, at Russland vil beskytte og regulere sine rettigheter i nord og at de i den forbindelse søker samarbeid med kina. Videre nevner Bruun-Hanssen at Barentshavet og Norskehavet har fått økt militærstrategisk betydning både for USA og Russland. 

- Aktiviteten i det russiske forsvaret er opprettholdt på et høyt nivå, og utviklingen av nye våpensystemer fortsetter. Siste året har vi sett flere russiske marineøvelser utenfor Norges kyst samt deployering av multirolle ubåter ut i Atlanteren. Disse ubåtene er en direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet, og kan true amerikanske forsterkninger til Europa. 

 Krevende framtid

Forsvarssjefen mener den sikkerhetspolitiske utviklingen globalt og lokalt kan gjøre det krevende å opprettholde stabilitet og forutsigbarhet i nordområdene i fremtiden. 

- Vi vil alltid være avhengig av allierte for å lykkes med en balansegang i nordområdene, men uten et relevant forsvar i en realpolitisk virkelighet kan vi fort bli småstaten ingen tar hensyn til, sa forsvarssjefen i sin tale. Og fortsatt med å fremheve at det er viktig å jobbe med å etablere et helhetlig konsept for avskrekking og forsvar gjennom samarbeid med NATO.

 Videre var forsvarssjefen blant annet inne på Våre utfordringer i og med at vi ligger bak Russernes bationforsvar, at varslingstiden har blitt kortere, at vi har for lav bemanning og for stor belastning på personellet, utenlandsoperasjoner, Finnmark landforsvar, Innfasing av F-35, CV-90 mm. 

 Hele talen kan du lese her: 

 Forbundsleder, Torbjørn Bongo kom etter talen med følgende reaksjon: 

 - Jeg synes forsvarssjefen holdt en god tale og det viktigste han kom med var at han gjentok budskapet fra FMR om at den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret, han gjentar også budskapet om at det forsvaret vi har i dag er for lite. Forsvarssjefen gir en god beskrivelse av situasjonen i forsvaret, en beskrivelse som både NOF og personellet kjenner seg igjen i. Det jeg sitter igjen med da er at dette er en veldig tydelig utfordring til politikerne om at forsvaret må styrkes. I tillegg la jeg merke til at forsvarssjefen brukte mye tid på å snakke om behovet for å styrke personell, noe han har fremhevet i alle alternativene i FMR, at personelle og materiell er flaskehalsen for videre utvikling av forsvaret, og det er jeg veldig glad for at han er så tydelig i at styrking av personell er første prioritet. Det synes jeg regjeringen må lytte til og følge opp når man lager en ny langtidsplan for forsvaret. Budskapet var tydelig og klart og nå må politikerne handle deretter. 

 Se video med forbundsleders kommentar her: 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige        1222 av 1698        Neste
loader