Bente Henriksen til minne
Bente Langenes Henriksen
NOF

Bente Langenes Henriksen til minne.

Bente Langenes Henriksen gikk bort lørdag kveld 28. september etter lengre tids sykdom. Bente ble medlem i forbundet i 1991, og ble i 2014 valgt inn i NOFs sekretariat som tillitsvalgt på heltid. Hun kom da fra en stilling i Forsvarets logistikkorganisasjon.
Publisert: 2019.09.30

Bente Langenes Henriksen gikk bort lørdag kveld 28. september etter lengre tids sykdom. Bente ble medlem i forbundet i 1991, og ble i 2014 valgt inn i NOFs sekretariat som tillitsvalgt på heltid. Hun kom da fra en stilling i Forsvarets logistikkorganisasjon.

I Sekretariatet fikk hun ansvar for reforhandlinger innenfor de viktigste tariffavtalene i Forsvaret. I tillegg hadde hun ansvaret for oppfølging av medbestemmelsen opp mot Forsvarets budsjettarbeid og virksomhetsplaner, og viste et spesielt engasjement for Forsvarets veteraner. Bente har gjennom sin profesjonelle opptreden bidratt til å videreføre NOFs omdømme som en troverdig fagforening. Hun har gjennom sitt arbeid for forbundet opparbeidet seg stor anseelse også blant øvrige tillitsvalgte i Forsvaret og Forsvarets ledelse.

Som person hadde Bente et vinnende vesen, høy integritet og rettferdighetssans og alltid et smil på lur. I saker for medlemmene eller forbundet ga hun seg ikke om det fortsatt var mulig å nå frem. Hun så løsninger der andre så utfordringer, og stilte spørsmålstegn med eksisterende praksis for å få fremdrift. Innad i NOF hadde hun samtidig evne til å utfordre forbundets egne tillitsvalgte på en konstruktiv måte. Dette gjorde henne til en svært god tillitsvalgt, og på Landsstyremøtet våren 2019 ble hun derfor tildelt forbundets hederstegn.

Gjennom sitt arbeid i forbundet har hun vist høyt engasjement, solid kunnskap og en arbeidskapasitet ut over det som er forventet i stillingen. At hun samtidig har vært rammet av alvorlig sykdom setter hennes prestasjoner som tillitsvalgt i en særstilling.

Forbundet har mistet en dyktig tillitsvalgt. Vi som har jobbet sammen med henne har vært heldige som har fått lov til å jobbe sammen med svært dyktig og respektert kollega.

Bente etterlater seg ektemannen Stig og døtrene Tina og Sandra.

Hun vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over Bentes minne.

Forrige        1027 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå