Bente Henriksen til minne
Bente Langenes Henriksen
NOF

Bente Langenes Henriksen til minne.

Bente Langenes Henriksen gikk bort lørdag kveld 28. september etter lengre tids sykdom. Bente ble medlem i forbundet i 1991, og ble i 2014 valgt inn i NOFs sekretariat som tillitsvalgt på heltid. Hun kom da fra en stilling i Forsvarets logistikkorganisasjon.
Publisert: 2019.09.30

Bente Langenes Henriksen gikk bort lørdag kveld 28. september etter lengre tids sykdom. Bente ble medlem i forbundet i 1991, og ble i 2014 valgt inn i NOFs sekretariat som tillitsvalgt på heltid. Hun kom da fra en stilling i Forsvarets logistikkorganisasjon.

I Sekretariatet fikk hun ansvar for reforhandlinger innenfor de viktigste tariffavtalene i Forsvaret. I tillegg hadde hun ansvaret for oppfølging av medbestemmelsen opp mot Forsvarets budsjettarbeid og virksomhetsplaner, og viste et spesielt engasjement for Forsvarets veteraner. Bente har gjennom sin profesjonelle opptreden bidratt til å videreføre NOFs omdømme som en troverdig fagforening. Hun har gjennom sitt arbeid for forbundet opparbeidet seg stor anseelse også blant øvrige tillitsvalgte i Forsvaret og Forsvarets ledelse.

Som person hadde Bente et vinnende vesen, høy integritet og rettferdighetssans og alltid et smil på lur. I saker for medlemmene eller forbundet ga hun seg ikke om det fortsatt var mulig å nå frem. Hun så løsninger der andre så utfordringer, og stilte spørsmålstegn med eksisterende praksis for å få fremdrift. Innad i NOF hadde hun samtidig evne til å utfordre forbundets egne tillitsvalgte på en konstruktiv måte. Dette gjorde henne til en svært god tillitsvalgt, og på Landsstyremøtet våren 2019 ble hun derfor tildelt forbundets hederstegn.

Gjennom sitt arbeid i forbundet har hun vist høyt engasjement, solid kunnskap og en arbeidskapasitet ut over det som er forventet i stillingen. At hun samtidig har vært rammet av alvorlig sykdom setter hennes prestasjoner som tillitsvalgt i en særstilling.

Forbundet har mistet en dyktig tillitsvalgt. Vi som har jobbet sammen med henne har vært heldige som har fått lov til å jobbe sammen med svært dyktig og respektert kollega.

Bente etterlater seg ektemannen Stig og døtrene Tina og Sandra.

Hun vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over Bentes minne.

Forrige        9 av 1318        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N