Besto ikke 3000-meteren, nektes vitnemål
Da vitnemål for studiene ved Cyberingeniørskolen skulle utleveres sto en student igjen uten bevis på endt utdanning. Alle fag og prøver var bestått foruten kravene til 3000-meteren og dermed var hen ifølge skolen ikke kvalifisert til å motta vitnemål. I går ble saken ført for Oslo tingrett. Foto: Torgrim Halvari

Besto ikke 3000-meteren, nektes vitnemål

Saken opp i tingretten

Da vitnemål for studiene ved Cyberingeniørskolen skulle utleveres sto en student igjen uten bevis på endt utdanning. Alle fag og prøver var bestått foruten kravene til 3000-meteren og dermed var hen ifølge skolen ikke kvalifisert til å motta vitnemål. I går ble saken ført for Oslo tingrett
Publisert: 2023.04.19
Torgrim Halvari

Personen det gjelder har gjennomført og bestått en treårig bachelor ved Forsvarets høgskole. Saken ble først omtalt i Teknisk Ukeblad og senere i Forsvarets Forum. Vedkommende jobber i dag i Forsvaret på en T60 kontrakt og avtjener sine pliktår for den skolegangen hen har gjennomført, som hen da ikke får vitnemål for. 

Benhinnebetennelse

Den tidligere studenten greide ikke å gjennomføre 3000-metertesten da hen tidlig i studiene utviklet benhinnebetennelse i begge beina. Det ble ifølge hen ikke tilrettelagt for mulighet for andre tester eller trening slik at skaden kunne forbedres. Denne langvarige skaden skal ha vært grunnen til at studenten ikke greide å gjennomfør 3000 meter til de kravene som kreves med resultat at vitnemål ikke ble utdelt. 

En eller to utdanninger

I går fikk personen det gjelder forklare seg i Oslo Tingrett. På en grundig og saklig måte kunne hen forklare at alle krav til utdanningen foruten 3000-metertesten var gjennomført, prøver og eksamener er bestått, men allikevel ble vitnemål ikke utdelt. Et av de viktigste punktene i saken var de to partenes forståelse av hva denne utdanningen gikk ut på. Mens LO advokaten som fører saken for vedkommende mente at utdanningen var todelt, med en ingeniørutdanning på høyskolenivå og en befalsutdanning hevdet Forsvarets advokat at utdanningen måtte sees på som en helhet og at dette var grunnen til at vitnemål ikke ble gitt når løpstesten ikke var tilfredsstillende. 

NOF har jobbet med denne saken og var til stede i retten med jurist og informasjonsansvarlig. Oslo Tingrett vil komme med en avgjørelse i saken innen 2-3 uker.

Forrige        16 av 1697        Neste
loader