Bør du konvertere til OR nå?

Bør du konvertere til OR nå?

Heftige diskusjoner og stort engasjement har vært nøkkelord for HTV-samlingen.
Publisert: 16.09.16
Markus Källvik (tekst og foto)
Norges Offisersforbund, med sine hovedtillitsvalgte, dro onsdag formiddag til Sopot i Polen. Hensikten med samlingen er erfaringsutveksling mellom DIFene, samt avklaringer innenfor områder som er komplekse.

- Det er viktig at alle har en felles forståelse av hva som gjelder i de pågående prosessene. Og det er viktig å dele erfaringer som vi kan ta med oss hjem i ryggsekken. Slike samlinger som dette er gull verdt, sier HTV i Forsvarsmateriell, Carl Rode.

Uklarhet omkring konverteringsregler og avansementsordninger ifm. ny militær ordning skaper en økonomisk uforutsigbarhet. Dette skaper selvfølgelig debatt hos dedikerte tillitsvalgte.
Dermed ble det store spørsmålet under OR/OF-diskusjonen; hva skal vi anbefale våre medlemmer å gjøre? Forbli i OF-søylen – eller konvertere til OR? NOFs anbefaling er per tid noe differensiert, og vi trenger derfor mer tid før vi kan komme ut med en forent tilråding.

Avslutningen av konferansen går med til diskusjon omkring bruken av årsverk til de tillitsvalgte. Ut fra tellingene som ble gjennomført i februar, så haster det med å få på plass disse årsverkene jfr. størrelse på organisasjonene. Her opplever NOF at arbeidsgiver drar prosessen unødvendig ut i tid.

Andre temaer oppe til diskusjon under konferansen: langtidsplanen, lokal lønn, insentivprosjektet, FPH-del B og NOFs forsikringer.


Forrige        50 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N