kompensasjonsavtalen brudd flytting pendling

Forhandlingsbrudd gir svekket kjøpekraft

Vårt krav er at avtalen skal indeksreguleres på lik linje med alle sammenlignbare avtaler i Staten. Denne utviklingen nekter Forsvarssjefen personellet sitt.
Publisert: 15.05.20

Tjenesten i Forsvaret innebærer til tider en risiko utover det som kan forventes. Økonomiske incentiver vil ikke i seg selv kompensere for denne risikoen, men forbundet har gjennom kompensasjonsavtalen forsøkt å redusere opplevelsen av den totale belastningen dette medfører gjennom å økonomisk verdsette den enkelte aktivitet.

Norges Offisersforbund har tidligere gjennom statistikk avdekket at militært personellet har en mindrelønnsutvikling på om lag 10% de siste årene sammenlignet med øvrige statstilsatte.  Å godta arbeidsgivers tilbud betyr å godta tilsvarende mindrelønnsutvikling i kompensasjonsavtalen.

Forbundets krav er at avtalen skal indeksreguleres på lik linje med alle sammenlignbare avtaler i Staten.  Denne utviklingen nekter Forsvarssjefen personellet sitt.

 – Hadde vi godtatt arbeidsgivers tilbud hadde dette svekket kjøpekraften i avtalen med opp mot 10 % på de forsvarsspesifikke tilleggene, sier Bente Henriksen, som er forhandlingsleder for Norges Offisersforbund på Kompensasjonsavtalen.  Hun forklarer at Forsvarssjefens manglende vilje til å finansiere verdiutviklingen i avtalen, betyr at det personellet  som alltid lojalt stiller opp og tar den største belastning og høyest risiko taper kjøpekraft.

Norges Offisersforbund  må nå ta stilling til hvilken tvisteløsning som skal brukes og fremme prosesskriv i løpet av de nærmeste ukene. Arbeidstakerorganisasjonene står samlet bak bruddet og det er dermed naturlig å diskutere samarbeid ifm tvisteløsningen.  

Inntil vi har en tvisteløsning i saken medfører bruddet at dagens kompensasjonsavtale gjelder videre.

Kompensasjonsavtalen
Kompensasjonsavtalen regulerer forhold knyttet til ulempe, risiko og utgiftskompensasjon. En del av avtalen bygger på andre statlige avtaler, men der Forsvaret er spesielt er det laget egne kompensasjoner for ulempe og risiko. Denne delen må Forsvarssjefen finansiere for å sikre at personellet opprettholder kjøpekraften. Pendling og flytting utgjør de økonomisk største delene av avtalen.

Bruddprotokollen finner du her
Forrige        406 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå