Brudd i lokal lønn 2019
Vi ser enda ikke en blå pensjonshimmel. Forsvaret og Forsvarsdepartementet driver et høyt spill. NOF uttaler: Blir ikke dette landet vil Forsvarets personell sitte igjen med Statens dårligste pensjonsvilkår og Forsvaret, selv i disse tider, vil påføre seg en betydelig risiko for å miste verdifull og nødvendig kompetanse.
Forsvaret

Brudd i lokal lønn 2019 behandles i Statens lønnsutvalg 9. november

– ATF som pensjonsgivende tillegg er ikke landet etter innblanding fra Forsvarsdepartementet

De lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret startet opp i august 2019. Organisasjonens viktigste krav var å få på plass pensjonsopptjening på variable tillegg (ATF). Etter en lang å omstendelig prosess endte forhandlingene i brudd 14. mai. Etter mekling i lønnsoppgjøret 2020 ble behandlingen i Statens lønnsutvalg utsatt til 9. november.
Publisert: 2020.09.30
Staale I Reiten

Norges offisers- og spesialistforbund, Befalets fellesorganisasjon, Parat forsvar og Unio v/Forskerforbundet  (ATO) konstaterer at arbeidsgiver ikke har kommet med noe reelt tilbud for å avklare hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende.  Dette var et hovedtema i forhandlingene av lokal lønn 2019. Dette kravet har også gjort sitt til at det har stoppet opp i fordeling av øvrige lønnsmessige tillegg. De lønnsmessige tilleggene blir imidlertid ikke borte.  Så når disse senere blir fordelt, vil de ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2019.  For å få løst lokal lønn 2019 ble det nødvendig å ta uenigheten inn for Statens lønnsutvalg (SLU).


Skriv ATO i løpet av vinteren har fått innblikk i viser at Forsvarsdepartementet i praksis har tatt fullmakten fra Forsvaret, og dermed gitt Forsvaret liten mulighet til å lande denne saken.  Dette er alvorlig, men dette er forhold som Forsvaret og Forsvarsdepartementet selv må rydde opp i, og det er i hovedsak Forsvarsdepartementet og Forsvarsministeren som må ta initiativ for å gjøre dette.

 

ATF utgjør for mange en betydelig del av de lønnsmessige tillegg, og det er helt urimelig at disse ikke skal telle med i en fremtidig pensjonsutbetaling, spesielt med tanke på at øvrige deler av det statlige tariffområde har det meste av lønnsmessige tillegg som pensjonsgivende. 

 

I arbeidet med å få på plass ATF som pensjonsgivende har derfor ATO lagt til grunn at hovedaktivitetene av tilleggene som ligger i dagens ATF er pensjonsgivende, herunder vakt, øving, seiling og luftoperativ virksomhet. Tjenesten og aktiviteten er forutsigbart regulert gjennom arbeidsgivers virksomhetsplaner og den enkelte avdelings arbeidsplaner. Hovedtariffavtalen legger også til grunn at forutsigbare tillegg er i utgangspunktet er pensjonsgivende,  om ikke annet er avtalt.

 

Forsvaret og Forsvarsdepartementet driver et høyt spill.  Blir ikke dette landet vil Forsvarets personell sitte igjen med Statens dårligste pensjonsvilkår og Forsvaret, selv i disse tider, vil påføre seg en betydelig risiko for å miste verdifull og nødvendig kompetanse som det vil ta lang tid å bygge opp igjen. ATO har i et eget skriv krevd at Forsvaret starter innrapportering av ATF tilleggene som pensjonsgivende i tråd med HTA, men dette har så langt blitt avvist.

Organisasjonene som er en del av stevningen til SLU har i hele prosessen signalisert vilje til å fortsette arbeidet med å finne en løsning på hovedspørsmålet knyttet til pensjonsgivende variable tillegg.
Så langt har Forsvaret avvist en videre dialog. 

Forrige        231 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå