Brudd i lønnsforhandlingene
LO Stats leder Egil André Aas og NTL-leder Kjersti Barsok etter brudd i forhandlingen av årets lønnsoppgjør i Staten.
Foto: LO Stat

Brudd i lønnsforhandlingene

I ettermiddag ble det brudd i forhandlingen av årets lønnsoppgjør i Staten. LO Stat brøt forhandlingene med Staten i mellomoppgjøret. Avstanden mellom partene ble for stor. Lønnsoppgjøret går nå til mekling, med frist 26. mai.
Publisert: 2021.04.29
Torgrim Halvari

Lønnsforhandlingene i Staten startet opp mandag denne ukenog hadde frist natt til 1. mai. Men allerede i ettermiddag ble partene enige om at de ikke blir enige. Ettersom partene er uenige må de nå møtes hos Riksmekleren, som får i oppgave å hindre streik i statlig sektor. 

 

 - Statens tilbud hadde en fordelingsprofil som ikke i tilstrekkelig grad ville gjøre noe med ulikhetene opparbeidet gjennom flere år. Det kunne vi rett og slett ikke akseptere, sier Egil André Aas, leder i LO Stat. 

 

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo, slutter seg til LO Stat lederen sin vurdering. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun økonomisk fordeling det forhandles om, og ikke øvrige bestemmelser i Hovedtariffavtalen som hviletid, lengden på arbeidstid eller pensjonsbestemmelser. Staten la ikke tilstrekkelig penger på bordet, som gav grunnlag for å fortsette forhandlingen.  

 

Samtidig sier forbundslederen at det er positivt at staten i sitt tilbud hadde lagt inn både et tilbud som sikret et særlig tillegg for de som har de laveste lønningene, og gir en positiv likelønnseffekt. - Det tyder på at staten har lyttet på de signalene som vi gav etter fjorårets oppgjør, og det er bra, sier Bongo. 

 

Aas påpeker også at statstilsatte i 2020 hadde en mindrelønnsutvikling på nesten et halvt prosentpoeng sammenlignet med industrien (frontfaget) - Det mener vi må hensyntas i årets oppgjør. Frontfagmodellen, der konkurranseutsatt industri legger malen for andre oppgjør, har tjent landet godt, og vi forsvarer den. Men det er en feilslutning at den er til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som har blitt hengende etter i lønnsutviklingen sier Aas 

 

Forbundsleder Bongo peker også på dette forholdet som et av grunnlagene for bruddet. -Når vi i staten i fjor viste både ansvarlighet og måtehold, men samtidig fikk en ikke ubetydelig lavere lønnsutvikling enn privat sektor, så er det ikke urimelig at vi kan få kompensert dette i årets oppgjør.  

 

NOF gjennomførte denne uken en spørreundersøkelse blant noen av sine medlemmer knyttet til årets oppgjør. I denne undersøkelsen kom det frem at både lønn og pensjon er viktige vilkår, når militært ansatte skal avgjøre om de ønsker en livslang karriere i Forsvaret.  

 

Meklingen innledes 5. mai, og har frist 26. mai ved midnatt. 

Forrige        145 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå