Brudd i lønnsforhandlingene i Staten
Egil Andre Aas er leder av LO stat og tidligere leder av NOF. Her sammen med forhandlingsutvalget i LO Stat.
Syrstad/LO Stat

Brudd i lønnsforhandlingene i Staten

- Statens vendte i realiteten tommelen ned for våre hovedkrav. Da var det ikke noe poeng i å fortsette, selv om vi var villig til å finne en god løsning, sier Egil André Aas, leder i LO Stat, og legger til at det var tydelig at staten hadde en plan om å gå til riksmekleren, så da ble det slik.
Publisert: 2022.04.29
Staale i Reiten

- Statens vendte i realiteten tommelen ned for våre hovedkrav. Da var det ikke noe poeng i å fortsette, selv om vi var villig til å finne en god løsning, sier Egil André Aas, leder i LO Stat, og legger til at det var tydelig at staten hadde en plan om å gå til riksmekleren, så da ble det slik.

Til tross for god dialog og konstruktive samtaler innenfor flere viktig krav, klarte en ikke å komme i mål innenfor den fristen.

- Når staten ikke kommer oss i møte for å finne en løsning, kommer en ikke utenom riksmekleren for å finne en løsning. For NOF blir det viktig å ta med seg kravet om å bevare og styrke kjøpekraften inn i meklinga en vi må være bevisst på at de særegenhetene vi har som militært ansatte blir ivaretatt og kompensert. Dette er våre hovedkrav i det videre arbeidet i meklinga, sier forbundsleder Torbjørn Bongo, som deltar i forhandlingene på vegne av NOF.

LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er et lønnsløft gjennom reallønnsvekst for alle, kompensasjon for mindrelønnsutvikling i forhold til industrien, en generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne. Så er det også slik at 4 av 5 statsansatte, mange av dem LO-medlemmer, har høyere utdanning. Dette er også en gruppe som vil bli ivaretatt på en god måte av LO Stats krav.

-Motparten skal ha ros for at de i sterkere grad enn de siste årene har vist forhandlingsvilje på noen av kravene vi har stilt, problemet er at de ikke kom oss tilstrekkelig i møte på det som handler om fordeling og rettferdig lønnsutvikling for alle medlemmene. Jeg kjenner at jeg blir oppgitt over at vi må til Riksmekleren nok en gang. Det er blitt regelen mer enn unntaket. Det syns jeg er synd, sier han. Og legger samtidig til at Unios linjeskifte, der de ønsker et tariff-samarbeid med Akademikerne heller ikke har forenklet forhandlingene.

Da LO Stat la fram sitt første kravdokument den 20. april, var rettferdig fordeling et viktig poeng. Kravet er et generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1.mai 2022.

-Statens ønske er derimot at det mye av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. Det gir ikke mindre, men større ulikhet. En slik modell gir god uttelling for de få, mens mange får lite eller ingenting. Kravet vårt er derfor et kronetillegg til alle, avtalt sentralt. Dette er også det som uten tvil gir best likelønnseffekt, så det kommer vi til å kjempe videre for når vi møtes hos Riksmekleren.

Aas mener at statens tilbud ikke tar innover seg at de må være en god arbeidsgiver for alle statsansatte.

-I år er det et helt spesielt tariffoppgjør. Høye strømpriser og sterk prisvekst samt slår direkte inn i økonomien til folk flest. Og det er nå en gang slik at det er de som tjener minst som rammes hardest. Det mener vi må hensyntas, sier Aas.

Partene skal nå i mekling, og fristen for å bli enig er 23/5 kl 2400. 

For NOF deltar forbundsleder Torbjørn Bongo, nestleder Tor Egil Vangstad og leder Forhandlingsavdelingen Staale I Reiten i arbeidet med lønnsoppgjøret i staten.

(Kilde: NOF og prm fra LO Stat - Brudd i statsoppgjøret - LO Stat).


Forrige        85 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå