Brudd i lønnsoppgjøret 2020
Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo, LO Stat leder Egil Andrè Aas og leder NTL Kjersti Barsok sitter alle tre i forhandlingsutvalget til LO Stat.

Brudd i lønnsoppgjøret 2020

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne brøt mandag ettermiddag forhandlingene i hovedoppgjøret i staten. Oppgjøret havner nå på Riksmeklerens bord. LO Stat-leder Egil André Aas sier han er svært skuffet over manglende forhandlingsvilje fra statens side.
Publisert: 2020.09.14
LO STAT/ Torgrim Halvari

-Dette forhandlingsbruddet må staten ta på seg ansvaret for. Vi var villig til å finne en løsning hvor vi hensyntar den spesielle situasjonen landet, og norsk arbeidsliv er i under pandemien. Men vi møtte en motpart som åpenbart hadde bestemt seg på forhånd, sier leder av LO Stat Egil Andre Aas. 

Aas forteller at tilbudet fra staten innledningsvis var null, og at de ikke har endret posisjon i løpet av forhandlingene. 

-De har rett og slett låst seg. Og da var det heller ikke noe poeng å forhandle videre. Det er svært sjeldent at vi bryter forhandlinger før fristen, men denne gangen måtte det til, sier Aas. 

- Staten mener at fjorårets oppgjør har spist opp muligheten for et tillegg i år. Det er vi uenig i, legger han til.

Aas mener det var tydelig under forhandlingene at statens personaldirektør har fått et særdeles begrenset handlingsrom fra politisk hold. Noe han mener er uklokt fra deres side.

-Regjeringen har invitert til dugnad. Og statsansatte har stilt opp. Vi er klar over at vi er i en spesiell situasjon i Norge, med mye usikkerhet, spesielt i privat sektor. Men det har vi også tatt hensyn til i våre krav. Uten å få gehør.

Tvert imot konstaterer jeg at i tillegg til et nulloppgjør, prøver staten seg også på å svekke andre opparbeidede rettigheter.

Derfor må vi til Riksmekleren for å få hjelp. Vi tvinges til å bruke tid på en mekling der vi kunne ha brukt tiden på andre ting, sier Aas.

Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo, som også sitter i forhandlingsutvalget til LO Stat, deler LO Stat lederens skuffelse. «Vi er alle innforstått med at det er lite penger i årets oppgjør, gitt situasjonen vi står i. Men når alle andre lønnsoppgjør, inkl frontfaget og privat sektor har funnet rom for noe penger til alle grupper, fremstår det smålig når Regjeringen forventer at statsansatte skal få intet. Det bryter med prinsippet om at privat sektor skal lede an.»

Meklingen innledes 23. Sep og fristen er 14. Oktober ved midnatt, og forbundslederen fester lit til at Riksmekleren kan bidra til å finne en rimelig løsning på årets forhandlinger. 

Bruddet i lønnsoppgjøret 2020 får også konsekvenser for behandlingen bruddet i lokal lønn 2019 i Forsvaret hvor hovedsaken er spørsmålet om å gjøre ATF pensjonsgivende. Denne saken skulle vært behandlet i Statens Lønnsutvalg (SLU) i starten av oktober, men blir nå utsatt til starten av november. Leder i forhandlingsavdelingen i NOF Staale I Reiten sier at «Det er synd at dette spørsmålet nok en gang skyves ut i tid, fordi det er en viktig sak, og mange venter spent på resultatet. Samtidig er det mulig å for både Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet å ta initiativ til å finne en løsning før den tid. Vi er klare.»

Forrige        204 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå