Bruk stemmeretten
Idag gjennomføres det valg til nytt Storting

Bruk stemmeretten

NOF oppfordrer sine medlemmer til å bruke stemmeretten.
Publisert: 2017.09.11

Norges Offisersforbund oppfordrer sine medlemmer til å bruke stemmeretten.

Lurer du på hva partiene mener – kan du lese i siste Befalsbladet om hva partiene svarte på spørsmålene fra forbundet. https://www.nof.no/befalsbladet/nof-2-2017/index.html

Du kan også lese reportasjen fra Agendafrokosten om beredskap her. Og reportasjen fra forsvarsdebatten på Litteraturhuset her.

Norges Offisersforbund har følgende forventninger til Regjeringen etter valget:

·         Det må etableres en troverdig opptrappingsplan for å nå målsetningen om å bevilge 2% av BNP innen 2024. Opptrappingen må starte allerede i 2018. Neste langtidsplan må bygge på en høyere økonomisk ramme enn dagens LTP.

·         Vedtak om Landmakten må basere seg på økonomiske rammer som ligger over rammene i LTP, og bygge på en opptrapping til 2 % banen.

·         På kort sikt må det tilføres penger for å styrke vedlikehold, lagerbeholdning, ammunisjonsstatus og styrke personellsiden.

·         Kuttene i personellets rettigheter og incentiver må stoppes, og det må startes et arbeid for å sikre at disse bygger opp under økt ståtid og lavere turnover.

·         De mange forslagene om privatisering av ulike støttefunksjoner må stoppes, og vurderes ut fra hva som sikrer god beredskap og kampkraft.

·         Iverksettelsesdato for utdanningsreformen bør utsettes til 1/8-2019. Prosessen gir ikke rom for tilstrekkelig forankring og kvalitetssikring.

Forrige        128 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N