Dårlige forhold for Forsvarets musikk.
Forsvarets stabsmusikkorps spiller på Karl Johan. Lønn og helse er i følge en ny undersøkelse dårligere enn i det sivile. Foto: Forsvaret

Dårlige forhold for Forsvarets musikk.

Det er stor forskjell på både lønn og helse når man sammenlikner forsvarets musikere og musikere som jobber sivilt. Det viser en større undersøkelse om musikeres levekår. NOF håper undersøkelsen fører til bedre arbeidsforhold For Forsvarets musikk.
Publisert: 2021.07.04
Torgrim Halvari
I en stor undersøkelse hvor 127 spørsmål med 190 påstander og 743 alternative svar ble stilt til 500 profesjonelle musikere kom det klart fram at Forsvarets musikk skiller seg markant ut fra for eksempel sivile symfoniorkester det vil være normalt å sammenlikne med.

Av cirka 150 ansatte i Forsvarets musikk har over 80 prosent opplevd omorganiseringer og nedbemanning. Nesten 50 prosent av de spurte føler at de kan stå i fare for å miste jobben som følge av innskrenkinger, nedleggelser med mere.

Lav lønn og usikkerhet

Arild Ovrum er HTV for Forsvarets musikk. Han ser tydelige forskjeller mellom Forsvarets musikere og de sivile.
-Det som skiller oss fra sivile er lønna og at folk hele tiden er usikre på jobben. For eksempel har musikken i Horten blitt foreslått nedlagt hver gang det har blitt diskusjoner om budsjett. Lønnen er en annen ting. Mens sivile orkester tjener 500 000,- - 700 000,- kroner i året er lønnen for en tilsvarende stilling i Forsvaret 400 000,- - 600 000,-.

Stort sett alle musikere i både i forsvaret og sivile orkester har lang utdanning. Minst bachelor, men veldig mange har også master grad. Musikere starter som OR4 i lønnsramme 34. Øverste lønnstrinn i rammen der er ltr 52. Det er lite å tilby folk med mastergrad og høy studiegjeld.
Vi har fått noen over i OR4+ (lønnsramme som ender i ltr 58. Litt bedre), men det er ingen automatikk i dette, sier Ovrum. Det er ikke gradsystemet vi er imot, men noe må gjøres for å høyne lønnsvilkårene, mener HTV, Forsvarets musikk.


For lite søkelys på Arbeidsmiljø


Forhandler i NOF, Chris Lindseth er enig i at arbeidsmiljøet og lønn er en utfordring for Forsvarets musikk

- Jeg tror det er for lite fokus i forsvaret på de arbeidsmiljømessige konsekvensene ved å være musikker. Manglende kunnskap gjør at man nedprioriterer Forsvarets musikk.
Om du for eksempel ville fått en sak med støyproblem for piloter i Forsvaret så hadde forsvaret raskt gjort noe med dette, men Forsvarets musikk er ikke den spisse enden av Forsvaret, så forsvaret kaster seg ikke rundt og retter opp de forholdne musikerne sliter med. Korpsene har en roll som er viktig, men de er ikke den spisse enden.
Det er Lite fokus og vilje til å sette seg inn i dette, det må endres, mener Lindseth.

Tar ekstrajobber

Tidligere hovedtillitsvalgt i NOF, Ola Ellefsen er nå pensjonert, men har i mange år jobbet for å bedre forholdene i Forsvarets musikk. Han er heller ikke overasket over resultatene som har kommet fram i undersøkelsen.

- Det er ikke noe overraskelse at man er utrygg på en arbeidsplass foreslått nedlagt i snitt hvert 8 år. Det kom også tydelig fram at det er store lønnsforskjeller, grunnlønna er mye mindre i Forsvaret enn i det sivile, mange tar på seg ekstrajobber som dirigent, på musikkskoler og liknende for å få endene til å møtes.
- At man gir folk med master, det vil si 6 år på musikkhøgskolen, som har øvd i snitt minst 15-20 år en så lav lønn er skammelig.
- Mange har en master på toppen, og så blir de plassert som OR3, det er jo ikke noe å juble over, sier Ellefsen og legger til
- Mange av orkestrene sliter også med at de ikke har en fast dirigent. Som tidligere hovedtillitsvalgt mener Jeg dette er mot hovedavtalen, dette fordi man skal ha en faglig utvikling og det får man ikke når man ikke har dirigenter.

Forholdene må forbedres

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo er ikke overasket over funnen i undersøkelsen. Han mener mye av det som kommer fram er et resultat av flere år med omstillinger og usikre arbeidsplasser.

-Store deler av Forsvarets musikere er medlemmer i NOF og vi har lenge vært opptatt av de arbeidsforholdene musikerne jobber under. Arbeidsgiver må gi musikerne en mer stabil arbeidssituasjon samt se på musikernes lønnsforhold slik at disse harmonerer mer med musikere i det sivile, avslutter Bongo.


Les mer om hva som har blitt skrevet om undersøkelsen her:


Jobb i militærkorps er ingen parademarsj.

Vi må hele tiden vise at vi er relevante.

Musikere og arbeidsmiljø.

Fakta:

Her er det som har skjedd bare på 2000 tallet: 
- 2001
: Reduksjon fra syv til fem korps. Også forslag om å overføre korpsene til Kulturdepartementet. FMUS avgir 56 stillinger, men får 25 stillinger tilbake.
- 2004
: Forslag om å redusere fra fem til tre korps. Forsvarskomiteen går i mot forslaget.
- 2009: 
Ny stortingsmelding som blant annet argumenterer
for en styrkning av korpsene.
- 2011
: Mister 5 produksjonsstillinger, men får fire av dem tilbake året etter.
- 2013
: I forbindelse med statsbudsjettet skal FMUS få en økning på fire stillinger.
Ingen stillinger blir tilført
- 2016: 
Forslag om å redusere fra fem til tre korps. Nedstemt av Stortinget, men dagens modell med deling mellom Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet oppstår.
- 2018
: Forsvaret gjennomfører en intern organisasjonsprosess der Forsvarets musikk mister åtte musikerstillinger og fire dirigentstillinger.

Som et eksempel har Kongelige norske marines musikkorps vært i midlertidige lokaler i 10 år, etter at deres gamle prøvesal ble stengt av arbeidstilsynet. Lokalet mangler tilfredsstillende rømningsveier for brann, tilfredsstillende sanitære forhold, pauserom osv osv.
Ansatte føler at de ikke blir tatt på alvor.


Forrige        50 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå