Debatt om ny sikkerhetslov
Torbjørn Bongo var klar i talen under dagens debatt i Oslo Militære Samfund.

Debatt om ny sikkerhetslov

- Sikkerhetsskandaler koster mer enn forebygging
Publisert: 2018.03.22
Jan Tore Hind Simonsen (tekst og foto)

Kort om bakgrunn til ny sikkerhetslov

Regjeringen la den 16. juni 2017 frem Proposisjon 153 L (2016-2017) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) for Stortinget. Lovforslaget ble behandlet og vedtatt 27. februar 2018. Berørte departementer og etater er involvert i arbeidet gjennom deltakelse i referanse- og arbeidsgrupper. Prosjektet jobber mot at forslag til forskrifter skal kunne sendes på høring før sommeren 2018.

Oslo Militære Samfund i dag; Forsvarsdepartementet inviterte til orientering og debatt av ny sikkerhetslov og arbeidet med forskriftene, innretningen de vil ha og prosessen videre.

Statssekretær, Tone Skogen orienterte om de overordnede målsettingene til Regjeringen om å lage en helt ny sikkerhetslov for å sikre de nasjonale sikkerhetsinteressene, som å bevare demokratiet og vår territorielle integritet. Nasjonale trusselvurderinger skal legges til grunn og digitale sårbarheter og informasjonssikkerhet blir en sentral dimensjon i tillegg til de mer tradisjonelle; som person- og objektsikkerhet.
Ny sikkerhetslov vil sette funksjonelle krav til sektorene, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal ha sektorovergripende ansvar, samt følge opp forebyggende sikkerhetsarbeid.

Statssekretæren minnet om IKT skandalen i helse Sør-Øst hvor uvedkommende kunne få tilgang til skjermet pasientinformasjon. Det er behov for å ivareta informasjonssikkerhet bedre i ny lov.

- Samfunnssikkerhet koster, men det gjør også sikkerhetsskandaler og sikkerhetsbrudd, avsluttet statssekretær, Tone Skogen.

Forbundsleder Torbjørn Bongo sa i sitt debattinnlegg at det er behov for at i arbeidet med den nye sikkerhetsloven og forskriftene til loven, må det tenkes helhet. Med referanse til prosjekt Forsvarslinjer fra 2016 mener Bongo at det må etableres en sektorovergripende sivil og militær ledelse av totalberedskapen.

- Sektorinteresser kan ikke trekke i egen retning og overse politisk styring. Det må utarbeides en nasjonal langtidsplan for totalberedskap som inkluderer sikkerhet og trygghet, poengterer Bongo.

- Det er stadig usikkerhet til vår evne til totalberedskap og evnen til sentral ledelse av kriser, derfor må denne evnen styrkes gjennom å etablere et nasjonalt sikkerhetsråd ved statsministerens kontor. Samfunnssikkerhet og totalberedskap koster og det er regjeringens ansvar at det bevilges de midlene som er nødvendig, avsluttet NOFs forbundsleder.
Forrige        1150 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N