Dialogkonferansen HEL 2015

Dialogkonferansen HEL 2015

Årets tema: ”Hvordan påvirker et nytt spesialistkorps Forsvaret”.
Publisert: 15.11.18
1. januar 2016 innfører Forsvaret ny ordning for militært tilsatte. Ordningen innebærer innføringen av et nytt spesialistkorps og en dreining i personellstrukturen til færre offiserer og flere grenaderer, konstabler og befal. Ordningen åpner samtidig for større kulturelt mangfold, flere identitetsmessige skillelinjer, sosiale praksiser og perspektiver på Forsvarets virkelighet, verdier og oppgaver. Årets konferanse fokuserer på hvordan Forsvaret kan utnytte et slikt kulturelt spenningsfelt for å sikre målsettingene om økt kompetanse, økt strategisk kompetanseledelse og økt operativ evne.

170 personell fra Forsvaret deltok i et fullsatt Oslo Militære Samfund tirsdag ettermiddag. Innleggene fra debattantene skapte et godt grunnlagg for spørsmål og kommentarer fra salen.

Det ble innledningsvis presisert at ny ordning for militært tilsatte vil innebære en betydelig kulturendring for Forsvaret. OR/OF skal være basert på to likeverdige søyler. Det er en forutsetning for Forsvaret å øke ”ståtiden” for spesialistene. For å oppnå dette er det en forutsetning at det skal være full åpenhet rundt hvilke muligheter det vil være for å stå til T60. Sjøforsvaret var klare på det at de i utgangspunktet har hatt utfordringer med å definere hvilken kompetanse som er ”aldersavhengig” - hvilket er et standpunkt NOF deler. Dette faktum gir personellet i Sjøforsvaret god forutsigbarhet! 

Så blir det spennende å følge utviklingen på dette tema i de øvrige forsvarsgrenene og fellesavdelingene. Personellets vilkår og forutsigbarhet vil ha NOFs høyeste prioritet i de kommende prosesser.

Gjennom Dialogkonferansen har FD bidratt til å holde debatten i gang hva angår personellets fremtid i en ny tid for Forsvaret.
Forrige        362 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå