Dom i saken om ettervirkning av undervisningstillegget.
Dom i saken om ettervirkning av undervisningstillegget. Foto Forsvaret

Dom i saken om ettervirkning av undervisningstillegget.

Kjernen i saken er individuell ettervirkning av «undervisningstillegget» som fulgte av særavtale som ble sagt opp til bortfall, og omhandler totalt ca 450 medlemmer fra NOF og BFO.
Publisert: 2021.12.22
Staale Idar Reiten
Partene var uenige både om karakteren av tillegget og om rettsregelen individuell ettervirkning av tariffavtale.

Oslo tingrett har funnet det sannsynliggjort at undervisningstillegget var et standardisert overtidstillegg. Oslo tingrett har videre kommet til at hovedtariffavtalens regulering av overtidsgodtgjørelse stenger for individuell ettervirkning av undervisningstillegget.

NOF og BFO vil nå gjennomgå og analysere dommen, før man tar stilling til ankespørsmålet etter jul.
Forrige        64 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå