Dyster nyttårstale fra forsvarsministeren
Torgrim Halvari/NOF

Dyster nyttårstale fra forsvarsministeren

Forsvarsministeren holdt i kveld sin tradisjonelle nyttårstale på Oslo Militære Samfund. Det ble en noe dyster tale. NOF var representert med leder, nestleder, HTV utland og informasjonsansvarlig.
Publisert: 2020.01.06

Forsvarsminister holdt i kveld sin årlige tale på Oslo Militære Samfund. Han minnet først tilhørerne om de siste dagers hendelser i Irak og om at vi befinner oss i en skjør verden rent sikkerhetsmessig. Hybrid krigføring hvor man ikke alltid vet hvem, hva eller hvorfra truselen kommer,  større interesse både fra allierte og andre for nordområdene, Russlands annekteringen av Krim, Kina som den neste store verdensøkonomien og hvilke konsekvenser dette får for Norge og våre allierte var noen av punktene forsvarsministeren tok opp. 

Etter talen kom forbundsleder, Torbjørn Bongo med noen kommentarer. 

 - Forsvarsministeren er i sin tale enig med Forsvarssjefen beskrivelse av en forverret og alvorlig sikkerhetspolitiske situasjon. NOF forventer nå at Regjeringa følger dette opp i handling, med et styrket budsjett og et større Forsvar. 

 - NOF mener det er positivt at Regjeringa arbeider med både en Langtidsplan for Forsvaret og en Samfunnssikkerhetamelding. Men dette må ikke bli en sovepute for å ikke styrke Forsvaret. 

 - Forsvarsministeren sier at personell  er en kritisk suksessfaktorer samt at regjeringen videre ser behovet for samarbeidet med sivil industri og evne til å rekruttere.

 

NOF savner større fokus og tiltak for å beholde det personellet vi har. Herunder forbedring av både lønn, vilkår, rettigheter, utdanningstilbud og bolig/kvarter. 

Vi vil senere komme tilbake med hele talen.

Forrige        1126 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå