Egg, bacon og ATF

Egg, bacon og ATF

Norges Offisersforbund (NOF) og Befalets Fellesorganisasjon(BFO) holdt i dag en felles frokostmøte angående arbeidet med ny arbeidstidsavtale i Forsvaret.
Publisert: 12.03.30
Norges Offisersforbund (NOF) og Befalets Fellesorganisasjon (BFO) holdt i dag en felles frokostmøte angående arbeidet med ny arbeidstidsavtale i Forsvaret. Rammen rundt møtet er frokost med egg & bacon før vi starter det faglige innholdet. Det var godt fremmøte med ca 70 medlemmer fra organisasjonene.

AV: Arne Stalheim og John Strømseng
 

Foto: Jimmy Bjerkansmo og David R Coyle snakker om hvordan fritiden som opptjenes håndteres,
dette er ett av spørsmålene i ny ATF.


Innledningen ble foretatt av Jimmy Bjerkansmo (BFO) og David Coyle (NOF) som er forhandlingsledere for organisasjonene. Innlederen pratet om satsningsområdene i ny avtale. Fokuset var rettet mot fartøystjeneste og øving.

Dette er utfordringsområder som Sjøforsvaret personell er spesielt opptatt av og vil ha forandring på. Fokuset for medlemmene blir en forbedret fordelingsnøkkel mellom økonomi og fritidsopptjeningen.

Det er viktig at det blir en reell fordelingsnøkkel som faktisk kan brukes i tjenesten. Vi opplever i alt for stor grad at fritidsopptjeningen aldri blir materialisert og blir kompensert. Dette skaper dårlig forutsigbarhet og fritiden blir aldri en reell mulighet.

NOF og BFO sine lokalforeninger har etablert en referansegruppe som vil koordinere innspill fra medlemmer mot forhandlingslederen i BFO og NOF. Det er viktig at medlemmene bruker anledningen til å komme med innspill til kontaktpersoner i referansegruppen.

Kontaktpersoner for referansegruppen ny ATF er for NOF Martha-Gurine Landeråen Hess og for BFO Bjarte Stien.
Forrige        596 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N