Egg og bacon - seminar

Egg og bacon - seminar

I forbindelse med årsmøte i NOF avdeling Bergen er Forbundslederen på plass i sjøfartsbyen for å bidra med sin tyngde og kompetanse. Både til frokost og kvelds.
Publisert: 14.01.24
NOF avdeling Bergen har som tradisjon å arrangere en middag i forkant av årsmøtet hvor man inviterer medlemmer som tildeles NOFs hedersnål etter 25, 40 og 50 års medlemsskap. 24 medlemmer ble hedret – og tilbakemeldingene er at dette er noe medlemmene setter stor pris på.

Videre gikk gårsdagen med til å gjennomføre et vellykket årsmøte i NOF avdeling Bergen. 30 medlemmer stilte engasjerte opp. Som vanlig tok Forbundslederen turen over fjellet for å informere medlemmene om hva som rører seg på sentralt nivå.
Forsamlingen fikk en detaljert brief samtidig som det ble servert snitter og forfriskninger.


20 NOF-medlemmer på Haakonsvern møtte også opp klokken 8 i dag tidlig for en bedre frokost med egg og bacon – med dertil tilhørende NOF-krydder.

David Coyle innledet seansen med å dra medlemmene gjennom en status på reforhandlingen av intops avtalen.
Sjøforsvaret har i dag fått strukturelementer som i stor grad vil bli benyttet i internasjonale operasjoner i fremtiden. Dette medfører at intops. avtalen i mye større grad må tilpasses Sjøforsvaret” – uttrykker den erfarne forhandleren.

Videre fulgte Forbundslederen opp med temaene tariff, ny befalsordning og pensjon, og det var et engasjert publikum som lyttet aktivt når han informerte.

Følgende sto på agendaen:

Tariff
• Mindrelønnsutvikling
• Grupper
• Militærtillegg
• De nye lønnsrammene
• Innspill

Befalsordningen
• PO/BO
- Fokus; Avantsementsordningen, OR/OF, utdanningssystem, beordring
- Signaler fra FD – 1
- Fremdrift
- Organisasjonenes involvering

Pensjon
• Særaldersgrense – 85 års regelen
• Andre aktører
• Kompetansemeldingen
- Vårt oppdrag – Fordeler/ ulemper
• Historikk
- Grunnlaget for innføring av særaldersgrense for Befalet har ikke forandret seg.
- Avdelingsbefalet


Det fremkom en god debatt både under og etter NOFs fremlegging. Men hovedbudskapet etter denne seansen er at NOF skal jobbe hardt for å heve lønnsnivået i Forsvaret generelt. De siste årene har Forsvaret sakket akterut sammenliknet med andre statsansatte. Dette gjelder spesielt befal på gradsnivå løytnant til orlogskaptein.Forrige        289 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N