En debatt om framtidens organisering

En debatt om framtidens organisering

I 2009 inngikk BFO og NOF en samarbeidsavtale. Dette var en bekreftelse på at det er mer som forener enn som skiller. Nå har vi kommet så langt at samtlige medlemmer inviteres til en inngående debatt om framtidens organisering.
Publisert: 12.10.29
I 2009 inngikk BFO og NOF en samarbeidsavtale. Dette var en bekreftelse på at det er mer som forener enn som skiller. Nå har vi kommet så langt at samtlige medlemmer inviteres til en inngående debatt om framtidens organisering. Fra 2009 og fram til i dag er samarbeidet gradvis styrket og tydeligjort både sentralt og lokalt, vi har gjennomført en felles lederkonferanse og en arbeidsgruppe har sett mer inngående på både muligheter og utfordringer knyttet til en framtidig organisering. Både BFO sitt hovedstyre og NOF sitt landstyre har stilt seg bak denne prosessen.Debattheftet og de refleksjoner dere inviteres - og utfordres - til å gjøre, bygger på ulike perspektiver og konklusjoner som er fremkommet gjennom prosessen så langt. I en god vurdering skal alle forhold belyses. Likevel er det en invitasjon til å se framover. Dette fokuset er en viderføring av temaet fra vår felles lederkonferanse tidligere i år. I tillegg ser vi at det tette samarbeidet gir gode og tydelige resultater som det er verdt å bygge videre på.

Prosessen og ønske om et tettere samarbeid og å se på mulighetene i en ny organisasjon har sitt utspring fra vedtak på BFO sin kongress og NOF sitt landsmøte. Begge stiller seg bak målet; Ett forbund i framtida. Men med noe ulikt utgangspunkt ved inngangen til prosessen. Dette kommer tydelig fram i debattheftet.

Vi vil nå i enda større grad både utfordre og innvolvere den enkelte til å komme med sine innspill. Det er derfor viktig at du bidrar med dine innspill om framtidens organisering og utviklingen av vår profesjon. Det er mer som samler enn som skiller. Vi ønsker at alle deltar for å finne hvordan vi kan utnytte dette for enda mer og bedre påvirkning.

Ledelsen i begge organisasjoner håper dette heftet vil gi inspirasjon og påvirkning slik at hvert enkelt medlems innspill og meninger kommer tydelig fram.

Innspill fra den enkelte og lokalavdelinger i denne prosessen vil veie tungt i det videre arbeidet. Tryggheten for den enkelte ligger i at både BFO og NOF bringer dette inn i sine demokratiske prosesser og at det danner grunnlag for videre beslutninger i våre styrende organ.

Jo flere som engasjerer seg, jo bedre blir grunnlaget for å ta gode beslutninger for en best mulig framtid både for den militære profesjonen og dine interesser som medlem.

Du kan delta i den elektroniske debatten på 
www.fellesframtid.no

Last ned debatthefte
her.

Last ned rapporten
her.

Last ned inngåtte avtaler
her.
Forrige        478 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N