En historisk konferanse

En historisk konferanse

Siden tidenes NOF-morgen har det kun vært befal og offiserer i vår medlemsmasse. Nå er endelig de vervede også inkludert i Norges Offisersforbund. I skrivende stund avholder NOF den første konferansen – kun for yrkesgruppe vervede.
Publisert: 15.10.20
Mandag formiddag samlet vi 24 NOFere på DFDS ferga til København.
Hensikten med denne tre-dagers konferansen er å vise våre medlemmer hvem vi er, hva vi står for og hvilke kapasiteter vi innehar. I tillegg kjører vi grunnleggende skolering på de elementære tingene som er viktig for de vervede i hverdagen”, sier kompetanseansvarlig i NOF, Kjell-Oddvar Mathisen.Det var også satt av en time med informasjon fra oberst Jens Dølør fra Forsvarsstaben (FST). Han hadde en godt foredrag om utarbeidelsen og planen for implementering av den nye ordningen for militært tilsatte (OMT). Dølør informerte tydelig der han kunne. Han var innledningsvis klar på at han ville være svar skyldig på enkelte ting – av den enkle grunn at det er flere faktorer i den nye ordningen som enda ikke er hundre prosent bestemt. Det ble en god runde med spørsmål og kommentarer. Dialogen var preget av et særdeles godt engasjement fra publikum, hvilket han verdsatte og takket for. Han la avslutnings ettertrykkelig vekt på at FST fortsatt trenger innspill fra personell ute i avdelingene.

Oppfordring til deg som leser; send inn innspill om OMT til vår nestleder Torbjørn Bongo; tb@nof.no.

Det føles riktig å være en del av Norges største fagorganisasjon for militært tilsatte. Her føler vi at det er meget god kompetanse blant de tillitsvalgte – og vi føler at vi blir hørt og ivaretatt. Det å kunne sitte i dette forumet og stille direkte spørsmål til Oberst Dølør åpner en mulighet for direkte påvirkning. Og da føles denne jobben ekstra viktig. Spesielt når han takker for godt engasjement og gode innspill som de skal ta med seg videre,” sier grenader Tommy Molde fra Sanitetstroppen, TMBN.


Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Offisersforbund og NTL/Forsvaret. Til sammen var det opprinnelig 24 NOF- og 5 NTL/F-medlemmer påmeldt, men grunnet en uforutsett utreise til Irak måtte tre deltagere melde avbud.
De resterende 26 som deltar på konferansen er meget fornøyd med opplegget – og ser fram i mot å ta med seg nyervervet kunnskap tilbake til jobb.

Vi har fått et godt innblikk i hvilke rettigheter vi har, hvilke forsikringer vi har og ikke minst fått en forståelse for hvordan bruke de viktigste oppslagsverkene. Det er enormt mye å sette seg inn i, men det viktigste er å få en oversikt og helhetsforståelse – veldig læringsrikt,” sier grenader Mariann Solheim fra 133 luftving på Andøya flystasjon.

Avslutningsvis i dag har hele gjengen blitt delt inn i grupper og jobbet fram ulike problemstillinger som berører nettopp deres yrkesgruppe.

Dette er en historisk konferanse og en særdeles positiv utvikling. Innspill og problemstillinger er notert og vi gleder oss til å fortsette oppfølgingen”, sier forbundsleder i NOF, Egil André Aas.


Det er ingen tvil om at de vervede er en engasjert medlemsgruppe. Spørsmålene og innspillene som blir belyst er reflekterte, og de viser også en god evne til å stille de vanskelige spørsmålene på en enkel måte.
Norges Offisersforbund og NTL/Forsvaret ønsker å takke alle deltagerne for en vellykket konferanse, klare tilbakemeldinger og et godt engasjement.

Deltagerne på årets konferanse:

Fra venstre: 1-Synne Ekren, FSAN. 2-Trond Bernhoff, FKL. 3-Kristoffer Moum, SBBN. 4-Jens Røise (FKL). 5-Christoffer Robin Johansen, 133LV. 6-David Elgvin, FKL. 7- Linda Lien Nordstrand, 133LV. 8-Mikkel Fjeldstad, SBBN. 9-Linnea H. Pedersen, OPSTØ. 10-Trond Hunstok FLO. 11-Fredrik Marstrander, SBBN. 12-Nongo Miranda, FSAN. 13-Torkel Gjeraldstveit, ART. 14-Remi Thorsåshaugen. 15-Kristine Solhaug, SBBN. 16-Simen Vardeberg, FKB. 17-Therese Østlie, SBBN. 18-Thomas Bentzen, SBBN. 19-Mariann Helen Solheim, 133LV. 20-Joakim Gjellestad, KV. 21-Lene Hagen (NTL/F sentralt). 22-Kristoffer Hals, FKL. 23-Bente L. Henriksen (NOF sentralt). 24-Kim Olsen Sveen, FKL. 25-Torbjørn Bongo (NOF sentralt). 26-Tommy Molde, TMBN. 27-Jøran Wiik 132LV. 28-Kjell-Oddvar Mathisen (NOF sentralt). 29-Andreas Kristiansen 132LV. 30-Staale I.Reiten (NOF sentralt). 31-Adam Sjøberg, TMBNForrige        371 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå