En ny tid for QRA
Et av F-35A flyene på QRA beredskap for NATO på Evenes flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

En ny tid for QRA

I dag overtok Evenes som base for QRA (Quick Reactinon Alert). Bodø flystasjon har i over 40 år hatt denne beredskapen. F-16 har gått inn i historien, F-35 overtar som Luftforsvarets spydspiss.
Publisert: 2022.01.06
Torgrim Halvari
Fra starten i 1982 har F-16 vært kanskje vært det viktigste elementet i Natos beredskap. Luftforsvaret har gjennomført over 5500 avskjæringer og identifiseringer siden den kalde krigens start. QRA-oppdrag har blitt gjennomført med flere typer fly. I perioden 1960 til 1967 var F86K Sabre, F/CF-104 Starfigheter tok over i 67 og var i aktiv tjeneste fram til 1982 da F-16 overtok.

At F-16 har vært stasjonert på Bodø har betydd mye for byen og regionen.
- Det vi vet, er at omtrent 200 familier har flyttet fra Bodø. Hvis man anslår at en familie i snitt har én unge hver, er det 200 unger. 200 barnehageplasser og fire barnehager, antakelig. Samtidig har mange av partnerne hatt jobber, blant annet på sykehus, skoler og i helsevesenet. Dette innebærer flere titalls millioner i tapte skatteinntekter for Bodø kommune, uttaler Stasjonssjef ved Luftforsvarets base Bodø, Henning Hansen Homb i et intervju med ifinnmark.no

Evenes har på den andre siden tjent mye på flyttingen av QRA. I følge nordlys.no skal flyttingen ha medført milliardinvesteringer og over en millioner arbeidstimer innen bygg og anlegg før Luftforsvaret har kunne flytte jagerflybasen fra Bodø til Evenes. 65 prosent av kontraktene skal ha gått til lokale og regionale entreprenører.

Imidlertid mener NOF at det er mye som gjenstår på basen før denne har en tilstrekkelig standard til å være funksjonelle for Luftforsvaret fremover.
Forrige        157 av 1715        Neste
loader