En viktig arena for forsvar, samfunn og sikkerhet
NOF deltok på en rekke foredrag og debatter. Forbundsleder Torbjørn Bongo fikk stilt en rekke viktige spørsmål under Arendalsuka. Foto: Torgrim Halvari

En viktig arena for forsvar, samfunn og sikkerhet

Arendalsuka er over for denne gang. NOF var til stede for å sette søkelys på forsvarets og medlemmenes interesser. Med 65 debatter og foredrag om samfunnssikkerhet og beredskap samt 39 om sikkerhet og forsvar så var det mange arenaer hvor NOF kunne være til stede. Forbundet fikk derfor mange muligheter til å fremlegge tema som er viktige for våre medlemmer.
Publisert: 2022.08.22
Torgrim H Halvari
Arendalsuka har sannsynligvis blitt årets viktigste møtested for samtaler og debatt om forsvar, samfunn og sikkerhet.
Årets Arendalsuke var sterkt pregete av situasjonen i Europa.

Mens det tidligere ikke var så mange arrangement som omhandlet forsvar, beredskap og sikkerhet var disse tema i år god representert gjennom en rekke aktører.

Det setter vi i NOF stor pris på. Slike debatter er svært viktige, særlig sett ut fra den sikkerhetssituasjonen Europa for tiden er i.

- I år var forsvars og sikkerhetspolitikken en rød tråd i svært mange av debattene, særlig i lys av krigen i Ukraina. Dette er positivt, og de fleste debattantene erkjente behovet av en styrking av forsvarsbudsjettet, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.

Arendal Sjømandsforenings hus var i år omgjort til Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus. Her foregikk mange svært interessante møter. Blant annet hadde NOF flere nyttige en til en samtaler med leder og representanter for forsvarskommisjonen. Her fikk vi lagt fram og drøftet våre synspunkt og medlemmenes interesser.
NOF er svært tilfreds med at våre interesseområder ble grundig debattert på flere hold.


Flere forsvarsorganisasjoner var tilstede under Arendalsuka. Foto: Torgrim Halvari

NOF var ikke bare til stede som tilskuere, men var medarrangør i to større debatter. NOF gjennomførte også med stor suksess sitt første egne arrangement under tittelen «Totalberedskap i en ny tid – er vi beredt?»

Her stilte vi blant annet spørsmålene, Er den norske totalberedskapen god nok, Har vi de ressursene som kreves i en eventuell konflikt, Hva må til for at totalberedskapen kan fungere maksimalt, Hvor går grensen mellom sivile og militære aktører og risikerer vi å privatisere krigføring?


Det ble en god og kreativ debatt når NOF stilte spørsmålet "Totalberedskap i en ny tid – er vi beredt?" Foto: Torgrim Halvari

Med disse temaene ble det en konstruktiv og god debatt. Med i denne debatten var: Morten Eggen, Brigader/Nestkommanderende, Heimevernet,
Axel Fjeldavli, Rådgiver, Tankesmia Agenda
Knut Storberget, Leder av Forsvarskommisjonene
Are Tomasgard, medlem av totalberedskapskommisjonen, LO
Og Bent-Joacim Bentzen, Statssekretær, Forsvarsdepartementet.

Debatten kan du se her.


Forbundslederen stiller viktige spørsmål under en debatt i Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus. Foto: Torgrim Halvari

Som en konklusjon mener vi at møteplasser som Arendalsuka er svært viktig for dialog og debatt mellom forskjellige aktører innen samfunn, sikkerhet, beredskap og forsvar. Vi håper derfor at de tema og konklusjoner som kom ut av de forskjellige debattene blir tatt med videre av politikere så vel som forbund, organisasjoner med flere.

Vi håper videre at neste års Arendalsuke vil sette like mye søkelys på de tema som opptar oss som forbund.
Forrige        77 av 1698        Neste
loader