Endelig flytillegg som mndsats for personell i utlandet!
I dag 25. juni ble partene enige om ny særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet.
Publisert: 12.06.25
Oppdatert: 12.08.14

Endelig flytillegg som mndsats for personell i utlandet!

I dag 25. juni ble tjenestemannsorganisasjonene og FD enige om ny særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet. Avtalen bygger i stort på UD sin særavtale, med noen egne vilkår for Forsvaret.

Etter mange års kamp for å få flytillegget som månedssats også for personellet som flyr i utlandet, ble denne landet i dag - Flybesetningsmedlemmer tilstås tillegg etter satsene i kompensasjonsavtalen. I praksis betyr dette B-45 som mnd sats.  

Noen andre endringer:
- økning i dekning av barnehageutgifter
- økning i dekning i skoleutgifter
- en ekstra hjemreise for tjenestemann som har rett til forhøyet adskillelsestillegg.
- enslig utsendt medarbeider tilståes et særskilt hjemreisetillegg.

Protokoll og oppdaterte satser finner du her. - se under "Avtale for NATO-staber i utlandet"

Det er satt ned en redaksjonskomité som skal se på avtalen i sin helhet. Når denne er ferdig, vil avtalen bli lagt ut på våre hjemmesider.

 

Spørsmål vedrørende forhandlinger kan stilles Forhandler Jean-Bobér Rooseboom de Vries pr epost jbrdv@nof.no, eller tlf 92840457

Forrige        540 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N