Enig i første runde av lokal lønn

Enig i første runde av lokal lønn

FST og organisasjonene har i dag signert første protokoll ifm. årets lokale lønnsforhandlinger. Det blir i år delegert penger til forhandlinger på DIF-nivå.
Publisert: 12.09.12
FST og organisasjonene har i dag signert første protokoll ifm. årets lokale lønnsforhandlinger. Det blir i år delegert penger til forhandlinger på DIF-nivå.

Tekst og bilde: Torbjørn Bongo tb@nof.no

De lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret startet formelt opp mandag denne uke.
De første temaene som det skulle oppnås enighet om, var hvorvidt pengene skulle fordeles ut til forberedende forhandling ved DIF'ene, samt hvor mye som skulle beholdes til forhandlinger ifm. særavtaler og gruppekrav.

Dagens protokoll slår fast at 29 millioner skal brukes til særavtaler/gruppekrav, mens drøye 46 millioner fordeles ut til forberedende forhandlinger ved de ulike DIF'ene. Videre er partene enige om retningslinjer som gjelder for forhandlinger på enkeltstillinger ved DIF.

Det som er særlig viktig for befalet i år, er bruken av de nye lønnsrammene LT2 og KAP2. Her er det tatt inn føringer om at de som har hatt graden i mer enn 10 år skal vurderes spesielt.
Videre er det i år åpnet for at også befalet skal få bruke virkemiddel i Hovedtarfiffavtalens pkt 2.3.6.c, ending av SKO. Eller med andre ord - befal skal kunne få gradsopprykk i lønnsforhandlinger.

For fordeling mellom de ulike DIF'ene, se bilde nedenfor.NOF kommer tilbake til hvordan den enkelte skal forholde seg til å fremme enkeltkrav. Videre informasjon vil komme når forhandlingene om gruppekrav og særavtaler er landet.

Forrige        503 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N