styrking av personellsituasjonen i Forsvaret
Hvordan Forsvaret skal evne å beholde det personellet de har og samtidig rekruttere nytt personell, samt bygge en tilstrekkelig robus struktur for kriser og krig var sentralt i debatten om personellsituasjonen i Forsvaret. Fra venstre; Hilde Nagell (debattleder fra Tankesmia Agenda), Harald Høiback (Forsvaret), Jørn Buø (Norsk Reservistforbund), Odin Johannessen (Næringslivets sikkerhetsråd) og Christian Chramer (Forsvarskommisjonen)
Foto: Staale I Reiten/NOF

Enig om å styrke bemanningen i Forsvaret

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) var medarrangør på flere arrangementer under Arendalsuka. Langtidsplanen for Forsvaret. Konsekvenser og veien videre, samt Styrking av personellsituasjonen i Norge. Konklusjonen fra disse er at det er bred også politisk enighet om at bemanningen må økes og kompetansen må styrkes.
Publisert: 2023.08.18
Staale i Reiten

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) var medarrangør på flere arrangementer under Arendalsuka, med fokus på Langtidsplanen for Forsvaret.  Konsekvenser og veien videre, samt Styrking av personellsituasjonen i Norge.  Konklusjonen fra disse er at det er bred også politisk enighet om at bemanningen må økes og kompetansen må styrkes.  Flere dokumenter er nå på høring, bla Forsvarskommisjonens rapport, Totalberedskapskommisjonen og Fagmilitært råd.  Disse dokumentene skal også brukes inn mot kommende langtidsplan. NOF arbeider med forbundets innspill til dokumentene.

I debatten om Langtidsplanen for Forsvaret konkluderte forsvarsminister Bjørn Arild Gram om at en vil kort tid invitere de øvrige partene for å få på plass ett bredt forsvarsforlik om hvordan Forsvaret skal se ut fremover. 

Tema som ble berørt i debatten om personellsituasjonen i Forsvaret, var bla 2% målet, utdanningsordningen, bolig og kvarter, pendling og pensjonsordningen. Flere tok til ordet for at de vi gjør nå vil ha virkning på Forsvaret først om 5-10 år. Det er derfor viktig å få på plass en langsiktig investeringsplan i personell. 

Langtidsplanen skal komme til neste vår.  NOF forstår det også slik at FD har planlagt ett åpent møte for de som ønsker å gi innspill til ny langtidsplan, og tentativ dato for dette møtet er 10. oktober.

Les kåseriet som var innledning til debatten rundt Styrking av personellsituasjonen i Norge, laget og fremført av forskningssjef ved Forsvarets museer, oblt Harald Høiback.

Se også: Video av forsvarsarrangementene under Arendalsuka finner du her (ekstern link).

Forrige        4 av 1715        Neste
loader