Enighet i Staten
Statens hovedforhandler Gisle Norheim og LO Stats leder ifm avslutningen på lønnsoppgjøret i Staten.
LO Stat

Enighet i staten

Arbeidet med pensjonsgivende tillegg fortsetter

Etter mekling i over et halvt døgn på overtid, aksepterte partene Riksmeklerens skisse. Dermed blir det ingen streik i staten. Et generelt tillegg på minimum 1,35%, avsetning til lokale forhandlinger og bedre uttelling for variable tillegg ved at tak og bunn er fjernet som begrensning i opptjeningen.
Publisert: 2019.05.24
Staale I Reiten

Etter mekling i over et halvt døgn på overtid, aksepterte partene Riksmeklerens skisse. Dermed blir det ingen streik i staten. Et generelt tillegg på minimum 1,35%, avsetning til lokale forhandlinger og bedre uttelling for variable tillegg ved at tak og bunn er fjernet som begrensning i opptjeningen.

-Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
- Det var en hard meklingsrunde – og ingen selvfølge at vi skulle få et resultat vi kunne godta. Vi måtte kjempe for hardt for økonomien, for en god AFP for årsklassene etter 1962. Også kravet om en bedre pensjonsopptjening for variable tillegg satt langt inne, sier han.
Aas er fornøyd med at det er satt av nok penger i et sentralt tillegg til at det blir økt kjøpekraft for alle, men kunne gjerne tenkt seg at det ikke ble satt av penger i det hele tatt til lokale forhandlinger. Fordelingen sentralt/lokalt er 60/40.

Det var til slutt et enstemmig forhandlingsutvalg som sa ja til meklerens skisse.

Resultatet:

Økonomi:

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen med virkningsdato 1. mai på:

  • 1,35 prosent fra lønnstrinn 19-46
  • 1,55 prosent fra lønnstrinn 47-63
  • 1,35 prosent fra lønnstrinn 64-101

Lokal avsetning på 1,24 prosent med virkningsdato 1.juli

Pensjon:

Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning. For ansatte som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018, med eventuelle endringer i AFP som gjøres i medhold av punkt 12 i avtalen.

I dagens hovedtariffavtale er det en begrensning i pensjonsopptjening på variable tillegg. Dersom summen av de variable tilleggene har vært mindre enn 6400 kr eller mer enn 66000 kr per år har dette ikke blitt medregnet i pensjonsgrunnlaget.

I årets oppgjør har spørsmålet om pensjonsgivende vært et sentralt viktig krav for oss i Forsvaret, der andre sammenlignbare grupper i Staten har dette innarbeidet, uttaler forbundsleder Torbjørn Bongo.
Arbeidet med dette er vanskelig og vi er ikke i mål når det gjelder variable tillegg for militært personell.
Et nødvendig første skritt på vegen var å få fjernet begrensningene med bunn og tak på hvor mye av de variable tilleggene som skal være pensjonsgivende. I ny avtale er både tak og bunn fjernet. Dette var et sentralt krav å få innfridd for arbeidstakerorganisasjonene. Endringen vil tre i kraft fra 1.1.2020 samtidig med at ny offentlig tjenestepensjon iverksettes.

Konsekvensen av at det ikke ble endringer i dagens Hovedtariffavtale om pensjonsgivende tillegg vil være at partene i Forsvaret må jobbe videre sammen for å avklare innen årsskiftet hvilke tillegg som skal bli pensjonsgivende i ny offentlig tjenestepensjon.

Her står alle de sentrale arbeidstakerorganisasjonene samlet om en vei videre for å finne en god løsning for de ansatte i Forsvaret. 

Vi vil nå gå i dialog med Forsvarssjefen i en videre prosess med sikte på å få all lønn for arbeid som pensjonsgivende.

Her finner du protokoll fra meklinga og de nye lønnstrinnene gjeldende fra 1. mai 2019.
 

Ny lønnstrinn fra 1. mai 2019.

LønnstrinnNy lønn
Gammel lønn (1.kolonne)
Ny lønn, økning kr
Ny lønn, diff  mellom lønnstrinn
19300 300296 3004 000
20303 800299 8004 0003 500
21307 600303 5004 1003 800
22311 200307 1004 1003 600
23315 000310 9004 1003 800
24319 000314 8004 2004 000
25323 200318 9004 3004 200
26327 361323 0004 3614 161
27331 300326 9004 4003 939
28335 300330 8004 5004 000
29339 000334 5004 5003 700
30343 000338 4004 6004 000
31346 600342 0004 6003 600
32350 700346 0004 7004 100
33354 500349 8004 7003 800
34358 700353 9004 8004 200
35362 800358 0004 8004 100
36367 100362 2004 9004 300
37371 800366 8005 0004 700
38376 500371 5005 0004 700
39381 200376 1005 1004 700
40386 200381 1005 1005 000
41391 300386 1005 2005 100
42397 100391 8005 3005 800
43402 600397 2005 4005 500
44408 600403 2005 4006 000
45414 600409 1005 5006 000
46420 700415 1005 6006 100
47428 200421 7006 5007 500
48435 100428 5006 6006 900
49442 300435 5006 8007 200
50449 300442 4006 9007 000
51456 400449 4007 0007 100
52464 000456 9007 1007 600
53472 000464 8007 2008 000
54479 600472 3007 3007 600
55488 000480 6007 4008 400
56496 100488 5007 6008 100
57504 700497 0007 7008 600
58513 600505 8007 8008 900
59523 200515 2008 0009 600
60532 300524 2008 1009 100
61542 400534 1008 30010 100
62552 800544 4008 40010 400
63563 700555 1008 60010 900
64573 100565 5007 6009 400
65583 900576 1007 80010 800
66594 400586 5007 90010 500
67605 500597 4008 10011 100
68615 900607 7008 20010 400
69627 700619 3008 40011 800
70640 200631 7008 50012 500
71655 400646 7008 70015 200
72667 200658 3008 90011 800
73679 000670 0009 00011 800
74691 400682 2009 20012 400
75704 900695 5009 40013 500
76723 200713 6009 60018 300
77741 300731 4009 90018 100
78765 100754 90010 20023 800
79789 200778 70010 50024 100
80813 400802 60010 80024 200
81837 200826 00011 20023 800
82860 300848 80011 50023 100
83883 100871 30011 80022 800
84906 000893 90012 10022 900
85934 800922 30012 50028 800
86963 200950 40012 80028 400
87992 200979 00013 20029 000
881 014 9001 001 40013 50022 700
891 037 8001 024 00013 80022 900
901 060 7001 046 60014 10022 900
911 083 9001 069 50014 40023 200
921 106 6001 091 90014 70022 700
931 129 6001 114 60015 00023 000
941 152 5001 137 10015 40022 900
951 175 6001 159 90015 70023 100
961 198 0001 182 00016 00022 400
971 220 5001 204 20016 30022 500
981 243 0001 226 40016 60022 500
991 264 5001 247 70016 80021 500
1001 285 9001 268 80017 10021 400
1011 307 4001 290 00017 40021 500


Forrige        1076 av 1456        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå