Enighet i lønnsoppgjøret 2020 uravstemning
Lønnsoppgjøret i Staten 2020 ble avsluttet med enighet etter mekling hos Riksmekleren.
Torbjørn Bongo

Medlemmene i LO Stat har sagt ja til årets tariffoppgjør i staten.

Lønnsoppgjøret i Staten 2020 ble avsluttet med enighet etter mekling hos Riksmekleren. Resultatet ble et generelt tillegg på 0.44/0.54 % prosent til alle (mellom 1321 – 5700 kr i året). I tillegg ble det oppnådd enighet knyttet til enkelte justeringer i forhandlingsbestemmelser, samt protokolltilførsler om mangfold, inkludering og likelønn. Resultatet har nå vært ute på uravstemning, der flertallet sa JA til årets lønnsoppgjør.
Publisert: 2020.11.12
Oppdatert: 2020.11.12
Torgrim Halvari/Staale I Reiten

Dette betyr at lønnsoppgjøret 2020 nå er ferdig og resultatet kan gå til utbetaling. Vi forventer at Forsvaret gjør det de kan for å få på plass utbetaling på desember lønn

67,8% av LO Stats medlemmer stemte JA, og 50,8% deltok i uravstemninga.  For NOF var JA andelen på  91,6% og 8,4% NEI.  44,9% av NOFs medlemmene deltok i uravstemningen.  Dette er litt høyere deltakelse enn i 2018, da 41% deltok.

 
Bakgrunn.
Lønnsoppgjøret i Staten 2020 skulle opprinnelig vært avsluttet innen 30. april 2020, men ble utsatt til september i år, pga pågående Covid-19 pandemi. Med dette som bakgrunn og dermed endrede forutsetninger for landet underveis i forhandlingene, har dette oppgjøret vært krevende. Hovedforhandlingene endte da også i brudd, da staten viste meget liten reell forhandlingsvilje.

Forhandlingene gikk derfor til mekling hos Riksmekleren. Meklingene startet 12. oktober og partene fikk frist til å bli enig 14. oktober kl 2400, og etter noen krevende timer på overtid klarte partene å bli enig.  

Resultatet ble et generelt tillegg på mellom 0.44% og 0.54 % prosent til alle (i kroner betyr dette ett tillegg på mellom 1321 – 5700 kr i året).

- 0.44 % fra lønnstrinn 19-46,
- 0.54 % fra lønnstrinn 47-63 og
- 0.44 % fra lønnstrinn 64 og opp.

Det er ikke avsatt penger til lokale lønnsforhandlinger i 2020. Lånerammen for boliglån i SPK øker til 2.3 mill kr. 
I tillegg ble det avtalt enkelte justering i forhandlingsbestemmelsene i kapitel 2, samt protokolltilførsler om mangfold, inkludering og likelønn. Oversikt over alle endringer finner du i hefte for uravstemning fra LO Stat samt i Riksmeklerens møtebok. (link nederst i denne artikkelen)
Totalrammen i Staten er beregnet til 1.7 % og er i tråd med frontfagsmodellen, og gir vesentlig lavere tillegg enn hva som var forventet ved starten av året.. (Merknad: totalrammen inneholder også overheng på 1.2% fra 2019 oppgjøret inn i 2020, samt glidning og 
fjerning av taket på pensjonsopptjening som ble avtalt i 2019 men som får virkning først fra 2020)


Lønnsoppgjøret har denne gangen virkningsdato 1. oktober 2020, og 
NOF forventer at disse tilleggene kommer til utbetaling så snart uravstemningen er gjennomført.
NOF sendte ut 30.oktober resultatet til uravstemning på epost til medlemmer som har registrert dette i vårt medlemssystem, med frist til å gi svar innen 8. november.  LO Stat skal meddele resultatet til KMD innen 13. november.

Lokal lønn 2019 ble behandlet i Statens lønnsutvalg 9. november. 
I forhold til bruddet i lokal
e lønnsforhandlinger i Forsvaret for 2019, hvor spørsmålet om å gjøre ATF-tilleggene pensjonsgivende er hovedutfordringen, medfører dagens enighet ingen endring. 

Bruddet i forhandlingene om ATF-tilleggene skulle opprinnelig vært behandlet i Statens Lønnsutvalg den 5. oktober, men ble pga meklingene utsatt til behandling 9. november i år


Forbundsleder Torbjørn Bongo 
som representerte NOF i LO Stat sitt forhandlingsutvalg, sier i en kommentar at han er glad for at partene kom til enighet, og at det ble rom for et generelt tillegg til alle innenfor en lav total ramme. Forbundet anbefaler derfor at medlemmene stemmer JA i årets lønnsoppgjør. Videre sier han at fokus nå igjen rettes mot arbeidet for å gjøre ATF-tilleggene pensjonsgivende.

Resultatet av forhandlingene skal nå på uravstemning til medlemmene for godkjenning. Uravstemningen vil sendes ut på epost og SMS til den enkelte i løpet av 30. oktober med svarfrist innen 8. november.  NOF anbefaler medlemmene å stemme JA på uravstemningen.

LO Stat om grunnlaget for uravstemningen. (pdf)
Riksmeklerens møtebok for meklingen i lønnsoppgjøret i Staten. (pdf)
Se også oppdatert ATF satser og ny årslønn.
Ny lønnstabell pr 1. okt 2020. (LO Stats Internettside)
Brosjyre LO Stat

Artikkelen er endret 29/10

Forrige        195 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå