Enighet i lønnsoppgjøret i Staten
I bakgrunnen - Leder av LO Stat - Egil Andrè Aas, ledet forhandlingene for LO Stat
LO Media - Ole Palmstrøm

Enighet i lønnsoppgjøret i Staten - etter tøffe forhandlinger

Etter tøffe forhandlinger, er det blitt enighet i lønnsoppgjøret 2017 i Staten. Det viktigste er at Statens krav om radikale endringer, som kunne medført betydelig svekkelse av avtalen, ble stoppet.
Publisert: 2017.04.28
Staale I Reiten
-Det har også i år vært store utfordringer i forhandlingene. Det er sterkt press fra arbeidsgiver, styrt av Regjeringa, for å gi opp dagens lønnssystem. Et lønnssystem som fungerer godt, og som gir forutsigbarhet i rammevilkår og lønnsutvikling basert på gradsopprykk og tjeneste. Vi frykter at arbeidsgiver styrer mot endringer som vil rasere goder og fremforhandlede rettigheter, slik vi opplever det i andre sammenhenger, sier forbundsleder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo.

Norges Offisersforbund konstaterer gjennomslag for at en del av lønna skal gi utvikling for alle på A-tabellen, og at det er avsatt noe penger til lokal lønn. Dette gir lønnsutvikling for alle samtidig med mulighet for å rette opp i skjevheter.

GENERELT TILLEGG. Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2017. Det generelle tillegget som alle får utgjør ca 0,33 % (Ca 40 % av de friske midlene.)
De nye lønnstrinnene gjeldende fra 1. mai 2017. (pdf)

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER. Så er det avsatt en betydelig pott på 0,8% av lønnsmassen pr 1. juli 2016. Dette utgjør ca 60% av lønnspotten. Forhandlingene vil normalt starte til høsten og skal være ferdige innen 31. oktober 2017.

Det er også en bedring i kompensasjon (C-tabellen utgår og erstattes med timelønn) for reiser innenlands (HTA §8) der en ikke får tatt ut dette i fritid.

LO Stats kommentarer til oppgjøret.

Forbundsledelsens vurdering
På den positive siden ser vi:
Økning på A-tabellen som utgjør ca 40% av potten. Dette tillegget treffer alle NOF-medlemmer.
En lokalpott gjør det blant annet mulig å kunne, rette opp i skjevheter, samt videreføre en aktiv bruk av seniorlønnsrammene.
Og viktigst- en svekkelse og mulig rasering av tariffavtalen ble stoppet.
Vi konstaterer at det fortsatt er to tariffavtaler i staten, med de utfordringer dette medfører.

Les mer:
LO Stats Krav.
Arbeidsgiverstilbud.

Protokoll fra lønnsoppgjøret i Staten. (KMDs Internettside)
Forrige        1321 av 1398        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N