Enighet i lønnsoppgjøret i Staten 2015

Enighet i ønnsoppgjøret 2015

Like etter klokka tre i natt ble det oppnådd enighet i årets mellomoppgjør i staten, med minimum kr 700 til alle. Fra lønnstrinn 40 og oppover blir det et prosentvis tillegg på 0,19%. Oppgjøret har virkningstidspunkt fra 1. mai 2015.
Publisert: 15.04.30

Med en ramme fra frontfagene på 2,7 %, der staten hadde spist opp det meste i ett overheng på 2,1% og en glidning som historisk har ligget på om lag 0,5%, var partene innforstått med at det var lite friske midler å hente ut av dette oppgjøret.

- Med dette resultatet viser vi ansvarlighet og holder oss til frontfagsramma. Innenfor en ramme med lite friske midler har vi dessuten tatt hensyn til lavlønte og har en akseptabel likelønnsprofil, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. 

Lokal forhandlinger
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger, men den enkelte virksomhet kan gjennomføre slike forhandlinger om det finnes egne midler for det. Oppgjøret har som frontfaget en ramme på 2,7 prosent.

For Forsvaret pågår det også et arbeid med å få på plass nye og endrede lønnsrammer som en oppfølging til OR/OF systemet som er ventet vedtatt av Stortinget før sommerferien. Det nye lønnssystemet må på plass før den nye militære ordningen skal iverksettes 1. januar 2016, og det er derfor ventet et arbeid med dette til høsten.

Nye lønnstrinn pr 1. mai 2015 (pdf-format)

Tariffleksikon - begreper
Glidning (lønnsglidning)
Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene og lønnsoverheng, f eks lønnstillegg gitt etter lokale forhandlinger og personlige tillegg som ansiennitetsopprykk o.l.

Overheng (lønnsoverheng)
Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået ved slutten av året. Det forteller dermed hvor stor årslønnsvekst fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året.

Kilde: Fagbevegelsens tariffleksikon

Les også: Krevende forhandlinger venter (frifagbevegelse.no)

Forrige        410 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå