Enighet om ny NATO Særavtale

Enighet om ny NATO Særavtale

Endelig ble partene enig, og enige om å være uenige!
Publisert: 2018.10.20
Bjørn-Tore Woll, HTV utland (tekst)
Reforhandlingen har vært en lang reise. Bakgrunnen for dette er at vi mener at avtalen nå er gammeldags og ikke svarer på utfordringene Forsvaret møter framover. Dette gjelder bolig, skole og barnehage, to-inntekts familier, karrierer for begge i familien, økt pendling, det generelle prisnivået ute og ikke minst arbeidstid knyttet til reise, øving, beredskap med mer. 

NOF er ikke fornøyd med avtalen, men dette var det beste vi kunne få til innenfor rammen av denne forhandlingen. En av tingene som vi blant annet var opptatt av utenom skole og vern ift. arbeidstid, var intensjon med avtalen. Vi ønsket å få til enighet om at intensjonen er at særavtalen skal dekke merutgifter i forhold til å bo i utlandet. Arbeidsgiver er fornøyd med at den regulerer økonomiske vilkår for personell. Når vi møter framtiden bør også arbeidsgiver være med på en diskusjon om hvordan Forsvaret best rekrutterer og beholder personell i denne type tjeneste.

En god ting er at partene ble enige om at det skal være en evaluering av NOSU organisasjonen ift. intensjon, bemanning, servicenivå, lokasjoner og forvaltningspraksis. Videre er de fleste satsene i avtalen justert.

Du finner protokollen som beskriver endringene og den nye avtalen her.

 
Forrige        1092 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N