Enighet om økt bevilgning til Forsvaret
Foto: Joachim Nilsen

Enighet om økt bevilgning til Forsvaret

Valget gjør at de partipolitiske skillelinjene skjerpes.
Publisert: 2017.09.01
Markus Källvik (tekst)
NOF, sammen med 12 andre organisasjoner har stått samlet for å sette forsvarsdebatten på den politiske agendaen inn mot valget, og i går ble det avholdt debatt på Litteraturhuset i Oslo i regi av de 13 organisasjonene.

Partiene er enige om at 2% av BNP skal benyttes til Forsvaret, men det er uenighet om hvordan disse midlene skal benyttes.

Ola Elvestuen (V), Liv Signe Navarsete (SP), Anniken Huidtfelt (Ap), Ine Marie Søreide (H) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) representerte sine partier under debatten som ble ledet av Siri Lill Mannes.

- Hovedinntrykket i etterkant av debatten er at samtlige partier er enige om økte bevilgninger til et sterkere Forsvar. Mens det var større uenighet om når og hvordan disse pengene skulle brukes. Skal kampflykjøpet røres? Hva skjer med Andøya og helikopter på Bardufoss? Og hvordan blir landmakten i fremtiden? Med politikere i valgkampmodus er det nok større fokus på hva som skilte disse, enn hva de var enige om, sier informasjonsansvarlig i NOF, Markus Källvik.

Mot slutten av debatten holdt Anita Eide, som nettopp har uteksaminert fra Sjøkrigsskolen, et glimrende foredrag om de største utfordringene Forsvaret står ovenfor i tiden som kommer. Hun påpekte spesielt viktigheten av utdanningsreformens sammenheng med ny militær ordning (OMT). OMT og utdanningsreformen hører sammen, men som Eide poengterte så burde vi få på plass OMT før vi kan se på utdanningsreformen.

- Men utdanningsreformen behandles i disse dager, og det toget ruller fort, sier forhandlingsansvarlig i NOF, Chris Lindseth. OMT er en ordning som ikke er implementert fullt ut, hvilket innebærer at det er umulig å si nøyaktig hvilket utdanningsløp som er optimalt for henholdsvis OR/OF. Derfor må vi ha tunga rett i munnen i de pågående arbeidsmøtene.

- Basert på det stadig skiftende trusselbildet i verden, og vårt fokus på totalberedskap i det norske samfunnet, så er det viktig med en opplyst Forsvarsdebatt inn mot Stortingsvalget 11. September. Derfor er vi godt fornøyd med resulatet og oppslutningen omkring gårsdagens debatt, oppsummerer forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo.

Les Aldrimer.no sin vurdering av debatten her

Forrige        1273 av 1398        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N