Enighet om pensjon i offentlig sektor
Foto: Fredrik Ringnes, Forsvaret

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne.
Publisert: 2018.03.03
Det er enighet om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere.

- Vi er godt fornøyd med denne avtalen. Offentlig sektor har gjennom dette fått en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

- LOs utgangspunkt for forhandlingene var vedtaket på kongressen i 2017 som la til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell. Det har vi fått med denne avtalen, legger hun til.

Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

- Vi har fått til en avtale som har i seg disse elementene. Samtidig har vi fått en avklaring på overgangsordninger knytta til alderspensjon for personer med særaldersgrense og videre prosess for disse gruppene som skal gjennomføres via forhandlinger mellom partene, sier Følsvik.

- Helheten i dette er så god at vi kan anbefale dette overfor medlemmene. Resultatet skal forankres hos medlemmene i løpet av våren.

Fakta


Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.
Stat: 171 000
Kommuner/fylkeskommuner: 480 000
Helseforetak: 137 000


Milepæler


Desember 2017: prosessavtale om å oppnå en ny pensjonsavtale
Fase 1: Arbeidsgruppe avga rapport i februar 2018
Fase 2: Forhandlinger -Enighet om avtale 2. mars 2018

Avtalen skal forankres hos medlemmene, frist for godkjenning 1. juliNOFs kommentarer


NOF støtter at den fremlagte avtalen til ny offentlig tjenestepensjon sendes på uravstemning til medlemmene. Og de grunnleggende forhold er denne avtalen bedre enn den avtalen som ble inngått i 2009. Samtidig er det flere viktige forhold for vår yrkesgruppe som enda ikke er avklart. Dette gjelder særlig pensjonsgrunnlaget og de detaljerte bestemmelsene for særalderspensjon. Disse forhold skal forhandles på et senere tidspunkt. Vi er også fornøyd med at det har kommet på plass en overgangsordning, tilsvarende dagens, for de som kan gå av med særaldersgrense ti år frem i tid.

Forbundet skal vurdere helheten i avtalen nærmere før vi gir en anbefaling til medlemmene i forbindelse med en uravstemming.

Hele avtalen kan du lese her.
Forrige        1498 av 1698        Neste
loader