Enstemmig landsstyre sier nei til fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrensen.
Et enstemmig landsstyre sa denne uken nei til fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrensen. Foto: Torgrim H. Halvari

Enstemmig landsstyre sier nei til fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrensen.

Under et ekstraordinært landsstyremøte i Oslo tirsdag 31. august var samtlige delegater enige om at plikten til å fratre ved særaldersgrensen på 60 år ikke bør fjernes. Debatten er foranlediget av et høringsutkast sendt ut av Forsvarsdepartementet, der det tas til orde for å fjerne plikten til å fratre når man når særaldersgrensen. NOF utarbeider i disse dager et høringsinnspill, og Landsstyret i forbundet er gitt privilegiet å sette retningen på dette høringsinnspillet. Landsstyret er klar i sin tale, det er første steg på å fjerne særaldersgrensen, og Regjeringens forsøk på å slippe betale militært ansatte en anstendig pensjon.
Publisert: 2021.09.01
Torgrim H. Halvari
Før debatten ble avholdt informerte forbundsleder Torbjørn Bongo Landsstyret om historikken rundt saken. Debatten rundt temaet ble ikke særskilt vanskelig, da samtlige delegater fra første stund var enige om at det å fjerne særaldersgrensen ikke vil gagne ansatte i Forsvaret, men heller ikke Forsvaret som etat og innsatsfaktor i krise og krig.

Det ble fra flere i salen trukket fram at man i denne saken lett kunne blande kortene ved å trekke inn saken om særalderspensjon og pensjonsgrunnlag, der militært ansatte i forsvarssektoren med sin særaldersgrense ble gitt en dårlig pensjonsløsning i fremtiden, sammen med reglene om særaldersgrense. Under debatten ble det blant annet nevnt at kontrakten vi har med samfunnet tilsier at vi må ha en anstendig pensjon det går an å leve av, samtidig med at særaldersgrensen bidrar til vern og å sikre den operative evnen. Diskusjonen om pensjon og penger kommer i tillegg til debatten som selve særaldersgrensen.

Thor Manum, HTV i Sjøforsvaret, uttalte at han syntes denne saken i sin helhet var lagt fram på en merkelig måte fra departementet sin side.

-Noen må presse departementet, det er tydelig. Det later til at dette kun er drevet fram av økonomiske motiver. Man har ikke gått inn og sett på den reelle belastningen en fjerning av plikten til å fratre vil føre med seg. Jeg tror vi får oppslutning i samfunnet på at vi trenger en særaldersgrense.

- Vi skal være tydelige på at vi protesterer på dette, men i høringssvaret må vi også snakke om årsverksbanen. Vi har skiftende regjeringer og storting som legger inn en lavere årsverksbane enn det Forsvarssjefen har bedt om. Hvordan kan Forsvarssjefen være tilfreds med å ikke vite hvor mange som går av ved særaldersgrensen når han styres på årsverk? Hvor skal vi gjøre av folk?

- Nå er vi spisset og skal ha samme struktur i fred, krise og krig, og da må dette henge sammen, uttalte Manum i debatten.

NOF Ungs styreleder Kay- Arne Schjetne tok ordet etter Manum og påpekte at pensjon er utsatt lønn.

Det koker ned til at den dagen jeg pensjonerer meg, så skal jeg få tilbake for den innsatsen jeg har gjort. Pensjon er utsatt lønn, og jeg synes jeg fortjener å ha en pensjon som står i stil med den innsatsen jeg har gjort. Det handler om rettferdighet, og når jeg pensjonerer meg skal samfunnet ta vare på meg etter at jeg i mange år har tatt være på samfunnet. Vi jobber mye, er ikke det verdt noe?, uttalte Schjetne.

Forbundsleder Torbjørn Bongo mente at det er Regjeringen som startet sammenblandingen mellom pensjon og særaldersgrensen. Det startet allerede da de etter bruddet i 2020 om forhandling om ny særalderspensjon iverksatte en prosess for å endre på reglene om særaldersgrensen, og uten å følge opp den enigheten Regjeringen selv signerte på i 2018 om at slike endringer skal baseres på faktaundersøkelser, og i samarbeide med arbeidslivets parter. Her later det det til at Regjeringen istedenfor å gi en anstendig pensjon til disse gruppene, kun svarer med "jobb lengre". 

- Min anbefaling er at vi sier klart nei.

Bjørn Tore Woll, HTV utland, forventer at denne saken kommer til å skape engasjement. 

- Vi må engasjere oss, ha en mening om dette. Hva har Forsvarssjefen sagt? Jo, at vi skulle ha lik fredsstruktur som krigsstruktur, men hva sier NATO-strukturen, kan du reise ut etter fylte 54-56? I denne saken må hensynet til forsvarets beste og operative evne veie tungt. 

-Det begynner å bli ganske lite robusthet når vi skal dekke forskjellige oppgaver. Jeg tror det er lurt å si at særalder handler egentlig om belastning og avbøting på det. Det kan vi jobbe med framover.

Landsstyremedlem Stein-Håkon Eilertsen mener NOF må være aktive i den offentlig debatten 

- Jeg må ofte forklare andre tillitsvalgte både i offentlig og privat sektor om hvorfor vi har og hvorfor vi fortsatt bør ha en særaldersgrense i forsvaret. Det handler om belastning, fysiske krav, krav både i krig og fredsoperasjoner og om den samlede belastningen over tid. Jeg opplever at folk er enige i disse vurderingene. 

Jan Inge Hansen, også landsstyremedlem, mener politikerne fra regjeringspartiene for lett putter de ulike yrkesgruppene med særaldersgrense i samme bås. Det er forskjell til krav og belastning i grupper som meteorologer, sykepleiere, brannmenn og militært ansatte. Det som er rett svar for en gruppe, er ikke nødvendigvis rett for andre grupper.
At du av hensyn til forsvarets beste og operativ evne, og med basis i de krav om stilles til militært ansatte, bør slutte på 60 år, gjelder dermed ikke for alle andre. 

Nestleder i NOF, Tor Egil Vangstad, var enig i det er forskjell til kravene i ulike yrker. 

- Jeg var overrasket over Forsvarsdepartementets påstand om at mange ønsker å jobbe videre etter oppnådd særaldersgrense, og at de bruker dette som argument for å fjerne plikten til å fratre når man når den. For hvor vil de da jobbe? I en sivil jobb eller i Forsvaret? Har Forsvarsdepartementet vurdert dette forholdet? For det er stor forskjell på det. Kravene til jobb i Forsvaret er vesentlig annerledes enn kravene til en jobb som konsulent, rådgiver eller bussjåfør. 

-I tillegg vil Forsvarssjefen viske ut forskjellen mellom strukturen i fred og krig, og dermed er det ikke noe som taler for å fjerne særaldersgrensen der heller.

Forbundsleder Torbjørn Bongo avsluttet med å slå fast at budskapet fra Landsstyret var klart: NOF sier nei til å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrensen, og forbundet frykter at det kan være starten på en fjerning av selve særaldersgrensen. Forbundslederen forventer at Regjeringen, ny eller gammel, følger opp avtalen fra 2018 og gjennomfører en bred partssammensatt prosess på denne saken. 

Forrige        28 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå