Er løsningen en ny militær ordning?

Er løsningen en ny militær ordning?

Norges Offisersforbund samlet mandag 16. mars militært ansatte på Andøya til informasjon om personell og befalsordningen. Eller ny militær ordning som er det nye navnet (NMO). Tilsetting, utdanning, karriere og disponering for alle kategorier militært personell er satt på dagsorden.
Publisert: 15.03.17
Bakgrunnen for at Forsvaret må inn å endre ordningen er flere. Forsvarssjefen er bekymret for at organisasjonen er ”one man deep”, at man ikke klarer å fylle Forsvarets struktur med personell og at det er et stort antall midlertidig disponeringer mellom avdelinger. Norges Offisersforbund har også vært en pådriver, men da spesielt med tanke på at avdelingsbefalsordningen ikke fungerer. Spesielt den midlertidige tilsettingen på 18 År (!) – altså 35 års regelen.

Det ble informert om bakgrunnen for behovet, hva den nye ordningen er (med alle de mangler som er pr. nå spesielt for Luftforsvaret), hvordan den treffer den enkelte og når den er planlagt iverksatt (1. januar 2016).

Mye kan sies om forslaget til ny ordning, har du og din avdeling behov for informasjon ta kontakt med din tillitsvalgt så ordner vi resten.

I forbindelse med ny militær ordning mener vi at mange av utfordringene som Forsvarssjefen (FSJ) lister ikke er en systemfeil med personell og befalsordningen, men en økonomisk- og årsverks utfordring. Hovedutfordringen er ståtiden for avdelingsbefal som er 2,7 år i snitt og ståtiden for vervede som er 1,7 år i snitt. Vi tror ikke ny militær ordning med fortsatt midlertidig ansettelse i 18 år vil endre på det. Andre insentiver må til!

NOF mener:

› Økt forutsigbarhet knyttet til ansettelse – gjennom fjerning av den helt særegne aldergrensen på 35 år, og innføring av fast ansettelse til alle etter gjennomført utdanning og plikttjeneste.

› Økt forutsigbarhet knyttet til utdanning – gjennom forpliktende og forutsigbare utdanningsplaner både i OF og OR-søyla, basert på livslang læring.

› Økt forutsigbarhet knyttet til disponeringsordning – gjennom redusert midlertidige beordringer på lavere nivå, og overføring til søknadssystem senest ved 30 år.

› Økt forutsigbarhet knyttet til avansement – gjennom bruk av normalavansement og avklarte kriterier for opprykk, både for OF og OR.

› Økt forutsigbarhet knyttet til lønn – ved rettferdig avlønning som både belønner vertikal og horisontal karriere, både i OF og OR søyla.

› Forutsigbarhet i forhold til overgangsordninger - fra dagens til ny ordning.

Tilstede fra NOF Bjørn Tore Woll og Odd-Einar Eilertsen
Forrige        423 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå